onsdag 1 december 2010

"Att vara döende och fattig är inte lätt"

Det har kommit ovanligt många ansökningar till Majblomman inför julen. Det är familjer som inte står inför valet mellan en surfplatta eller den senaste modellen av mobiltelefon. Snarare tvingas de välja mellan att betala hyran eller att köpa julmat.

I morse sände SVT Rapport ett nyhetsinslag om problemet och många hörde sedan av sig för de ville ge en gåva. Ett citat ur en ansökan väckte starka känslor från en mamma som har en hjärntumör "Det är inte lätt att vara döende och ha dålig ekonomi, speciellt inte för barnen".
Nästan alla brev beskriver en vardagens vanmakt till följd av att familjen har många problem; sjukdom, funktionshinder, svag ekonomi, inget socialt nätverk och med en ständig oro och stress som följd. Och detta i en enorm konsumtionshysteri inför julen.

Senare publicerade Aftonbladet artikeln "Hit vänder de sig som inte har råd med jul"  som genererat ytterligare gåvor men också kommentarer till barnfattigdomens effekt vid jul.

Lotta Brommé i P4 Extra lyfte frågan och jag berättade om vad vi i Majblomman ser.

På bara några timmar strömmade det in 20.000 kr i gåvor till barn genom Majblommans 90-konto och i denna stund har det kommit in drygt 40.000 kr. Vi hoppas det kommer in mycket mer gåvor under kvällen, bidra du också! På plusgirokontot 901907-6

måndag 1 november 2010

Motioner om glasögon, avgifter i skolan och barnfattigdom

I år har många motioner lämnats in av riksdagsledamöter som, om de går igenom, kommer att skapa ett mer gynnsamt liv för barn som lever i en fattig familj. Majblomman har uppmärksammat politiker om ett hål i välfärden för barn,  nämligen att barn som har nedsatt syn inte får glasögon under sin grundskoletid. Det är ett stort problem för barn som lever i en fattig familj. Fem motioner om glasögon till barn har lämnats in av Moderanterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Vi kommer fortsatt att arbeta vidare med att uppvakta landstingspolitiker, SKL och departement för att få ett verkligt genomslag av frågan. Grundtanken är att barn som ser dåligt och inte får synhjälpmedel får svårt att hänga med i skolan och i fritidsaktiviteter. Vi menar också att det är självklart att alla barn med funktionshinder ska få stöd.

Ytterligare två motioner har lämnats in om dolda avgifter i skolan. Även om avgifterna blivit färre sedan 2004 genom Majblommans enträgna kunskapsförmedling förekommer det fortfarande. I Majblommans enkät till lärare uppger majoriteten att de inte tar ut avgifter i skolan men i samma enkät uppger 85 procent av lärarna att de ber sina elever ta med matsäck flera gånger per termin. Här behövs såväl riktlinjer som ökad kunskap om fattiga barns villkor.

Sjutton motioner har lämnats in om att allmänt bekämpa barnfattigdom.

Det är glädjande att se att dessa frågor är blocköverskridande sakfrågor, även om förslag till lösningar ser lite olika ut. Det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning har säkert spelat en stor roll att dessa frågor kommer upp på agendan. I Majblommans årsrapport beskriver vi problem för barns som behöver lösas med främst ökad kunskap hos politiker och andra som fattar beslut om barns vardag.

onsdag 29 september 2010

Insamlingen slog rekord i år igen - för bekämpning av barnfattigdom

Kvinnebyskolan år 4-6 i Linköping är den skola som anmält sig till Majblommans insamlingstävling som samlade in mest, drygt 200.000 kr. Tillsammans med alla 100.000 barn som deltog i hela landet slog vi rekord i år igen. Insamlingen blev 50,5 miljoner kronor!

I dag bär det av till Stockholms SlottMajblommans högsta beskyddare H.M.Drottningen delar ut diplom till elever på Kvinnebyskolan. På ceremoniprogrammet står också presentation av tre forskningsprojekt som Majblomman stödjer:

Ole Hultmann  - Hur kan terapeuter inom BUP bäst hjälpa de barn som upplevt våld mot mamma eller varit med om andra skrämmande händelser?
Chris Magnusson  - Lågstadieelevers läs och skrivförståelse i ett sammanhang av personlig och social anpassning i ett longitudinellt perspektiv.
Helena Stenmark  - Varför har en del barn så ofta ont i kroppen?

Diplom kommer även att delas ut till ”Årets blommande företag” som i år är kongressarrangören MCI. Företaget har vid flera arrangemang, bland annat i samband med kongresser för läkare, psykoterapeuter och sjuksköterskor, stött försäljningen av majblommor.

Eleverna från Kvinnebyskolan är hedersgäster som gör det möjligt för Majblomman att bekämpa barnfattigdom i Sverige genom bidrag till enskilda barn, opinionsbildning, forskning samt sommarverksamheten på Galtarö i Bohuslän.

lördag 11 september 2010

Majoriteten av väljarna anser att elever ska få kostnadsfria glasögon.

Elever med nedsatt syn i grundskolan borde få glasögon på samma sätt som elever med nedsatt hörsel får hörhjälpmedel. Det anser 84 procent av väljarna. För vad är det för skillnad mellan att inte höra eller inte se i en undervisningssituation? I samma undersökning uppger 4 av 10 föräldrar till barn med synfel att de fått skjuta upp att köpa glasögon till sina barn.

I våra undersökningar har vi sett att det egentligen inte handlar om pengar eftersom glasögonbidrag till grundskoleelever skulle utgöra som mest 0,8 procent av landstingens budget. Eller som ett landstingsråd uttryckte problemet: ”Detta är en ickefråga och de grupper som skriker högst får mest.”

Det är väl känt att fattiga barn inte har en stark röst och det är därför Majblomman behöver därför vara ett röströr för dessa barn.

Det handlar inte om pengar utan om bristande kunskap.
Bristande kunskap om villkoren för barn i fattiga familjer och en del politiker och tjänstemän lever i tron att barn faktiskt får glasögon kostnadsfritt.

Några citat ur undersökningarna:

Riksdagsledamot, utbildningsutskottet: "Har just fått besked om att landstingen ger alla barn som behöver glasögon".

Riksdagsledamot, social- och socialförsäkringsutskottet: "Visste inte om att barn inte får tillgång till glasögon om föräldrarna inte kan betala. samma bör gälla som för hörhjälpmedel".

Lärare: ”Har just blivit varse denna fråga. Jag trodde att alla barn fick gratis synhjälpmedel.”

Lärare: ”Det här har jag upplevt många gånger. De trasiga glasögonen ersätts inte. Liksom nyanskaffning kan ta väldigt lång tid. Trodde att det fanns bidrag till barnen.”

När vi frågar barn om de varit med om att inte ha fått glasögon, var ett av svaren: ”Jag skulle ha fått glasögon om jag hade behövt, men just nu tror jag inte att jag skulle behöva, men jag har problem med min syn ibland för jag får huvudvärk väldigt ofta... :(”

Majblomman menar att barn måste har rätt till kostnadsfria glasögon under hela sin grundskoletid.

Politiker och tjänstemän behöver öka sin kunskap om barns villkor i en fattig familj – det räcker inte att hänvisa till att alla föräldrar ska få jobb, det behövs också inkluderande stödsystem direkt till barnen. Barns behov är nu och kan inte vänta.

onsdag 4 augusti 2010

Sommarlov och barnfattigdom

Under sommaren aktualiseras det utanförskap och ensamhet som barn i ekonomiskt utsatta barn upplever under sitt långa sommarlov. De flesta kommuner drar ned på servicen runt barnen på sommarlovet, det handlar om stängda dagis, fritids, fritidsgårdar, simhallar. Det saknas ett barnperspektiv i dessa prioriteringar som bygger på okunskap. Bara 4 av 10 kommuner arrangerar aktiviteter för barnen under lovet och endast 40 procent av dem erbjuder kostnadsfria aktiviteter. 12 kommuner utmärker sig som goda exempel. T.ex har Gotlands kommun har en medveten satsning på barn under sommarlovet liksom Kalmar kommun.

Sveriges Radio Ekot uppmärksammade frågan om kommunernas bristande service för barn under sommarlovet den 3 augusti , liksom TV4 Nyhetsmorgon.den 4 augusti.


Här hittar du rapporten "För en kvarts miljon barn är det val varje dag"

onsdag 7 juli 2010

Knattereporter ställer partiledare mot väggen om glasögon till skolbarn

Följ Majblommans knattereporter, Rebecca Janby, när hon intervjuar partiledare och ungdomsförbundens ordföranden. Frågorna är: Känner du till att barn med nedsatt hörsel får en hörapparat medan barn med nedsatt syn inte får glasögon? 4 av 10 föräldrar har fått skjuta upp inköp av glasögon en eller flera gånger, vad vill du göra för dessa barn? 85% av svenska folket anser att barn i grundskolan ska få gratis glasögon, vad kan du göra för att lyfta upp denna frågan?

Hittills har Fredrik Reinfeldt, Lars Ohly, Lars Björklund, Maria Larsson och Maud Olofsson svarat på frågor. I morgon är det dags för Göran Hägglund och Mona Sahlin.
Se svaren på MajTV

tisdag 6 juli 2010

Starkt stöd för glasögonreform

Morgonen började med att Rapport sände ett inslag om barns behov av glasögon och bristerna i bidragen till glasögon.

Majblommans valarbeterare var ute på sta'n och delade ut inbjudningar till seminariet som började klockan 10 och var välbesökt med drygt 50 deltagare. Hela lokalen var full. Längs väggarna stod valarbetarnas affischer. Det var varmt. Nalin Pekul lät förstå att dettta var det enda seminariet hon gick på bara för att hon själv ville.

Lanshövding Cecilia Schedin Siedegård inledde seminariet med att berätta att hon var stolt över att Gotland utsetts av Majblomman som ett gott exempel på en kommun/län som det är bra för barn att växa upp i. Därefter presenterade jag Majblommans årsrapport och den opinionsundersökning vi givit Novus i uppdrag att göra.
Anna Angelin presenterade sin rapport Den dubbla vanmaktens logik. En presentation som säkert väckte mycket tankar hos oss alla. Unga vuxna som inte kommer ut på arbetsmarknaden och fastnar i en vanmakt som är mycket svår att ta sig ur. Joakim Palme gav en intressant presentation om barnperspektiv i välfärden. Institutet för framtidsstudier har nu publicerat ett temanummer om fattigdom. En mer detaljerad presentation följer i morgon.

Här hittar du presentation av Majblommans årsrapport "För en kvarts miljon barn är det val varje dag".

Här finns Novus opinionsundersökning om svenska folkets syn på gratis glasögon till barn, om kommunernas ansvar för barn på sommarlovet och om dolda avgifter i skolan.

torsdag 1 juli 2010

Majblommans seminarium om barnfattigdom i Almedalen

"För en kvarts miljon barn är det val varje dag"
Tisdag den 6 juli kl 10 - 12, Högskolan, Sal B23
Här finns programmet

Om några månader ges alla röstberättigade möjlighet att delta i allmänna val, i syfte att påverka sin egen vardag. För den kvarts miljon barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska villkor är det dock helt andra val som står i fokus. Deras föräldrar måste hela tiden prioritera mellan barnets olika behov. Köpa nya glasögon eller betala hyran? Hämta ut medicinen eller låta barnen åka med på skolutflykten? Vi berättar vilka konsekvenser detta får för barnen.

Ur programmet
Inledningstal av Landshövding Cecilia Schelin Seidegård om hur Gotland arbetar medvetet med barnperspektivet som en naturlig del i all verksamhet för att skapa ett län som är bra för unga.

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund, presenterar Majblommans rapporter om barn som lever i fattiga familjer och hur det är att ställas inför olika val. Tre viktiga frågor för att inkludera fattiga barn presenteras liksom de kommuner som utmärker sig positivt för barnets bästa.

Vi presenterar en färsk opinionsundersökning från Novus Opinion som visar hur svenska folket ser på Majblommans huvudfrågor; skolbarns rätt till kostnadsfria glasögon, en avgiftsfri skola och ett bra sommarlov.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap och VD för Institutet för framtidsstudier, om barnets persepektiv i ett framtidsperspektiv för välfärd och välfärdens finansiering.

Anna Angelin, socionom, FD, Lunds universitet presenterar sin studie Den dubbla vanmaktens logik om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Hon berättar också om hur marginalisering av unga som är på väg ut i arbetslivet startar redan tidigt i livet.

Vad kan vi göra för att bygga in ett verkligt barnperspektiv i välfärdssamhället? Hur når de politiska visionerna barnen?
Panelsamtal med Joakim Palme, Anna Angelin, Majblommans knattereporter Rebecca Janby, 12 år samt representanter från kommuner som lyfts fram av Majblomman som goda förebilder: Jonas Hellberg, barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun samt politisk sekreterare i Landstinget i Kalmar län. Lena Celion, kommunalråd, ordförande i barn och utbildningsnämnden i Gotlands kommun, samt Per Stenström, chef för Barn- och elevhälsan på BUF, Gotlands kommun.

onsdag 30 juni 2010

Majblommans valsedlar till politikerna


Samtliga politiker har fått valsedlar från Majblomman för att uppmärksamma de ständiga och omöjliga val som barn i fattiga familjer ställs inför varje dag.

Val till födelsedagen:
1) Tårta, 2) Present, 3) Laga glasögonen
Val till sommarlovet:
1) Entré simhall, 2) Begagnad cykel, 3) Astmamedicin
Val till skolstarten:
1) Glasögon, 2) Ryggsäck, 3) Gymnastikskor

Tillsammans med valsedlarna inbjuds till Majblommans seminarium i Almedalen "För en kvarts miljon barn är det val varje dag".

måndag 28 juni 2010

Majblommans årsrapport: starkt stöd för barns hjärtefrågor

Majblommans hjärtefrågor har starkt stöd bland barn, lärare och föräldrar. Det visar Majblommans senaste undersökningar som nu presenteras i en årsrapport.

Frågorna är: kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan; landstingen måste betrakta glasögon som medicinsk behandling och kommunerna måste ta sitt ansvar för barn även under det elva veckor långa sommarlovet.

Till exempel anser 97 procent av de tillfrågade barnen och 80 procent av lärarna att det är mycket viktigt att kommunen erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter. Nästan hälften av de tillfrågade lärarna anser att dolda avgifter i skolan är ett problem och 90 procent av de tillfrågade barnen anser det vara ”jätteviktigt” att de barn som behöver får tillgång till gratis glasögon. En glasögonreform har även stöd bland flera riksdagsledamöter.

måndag 14 juni 2010

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn

Få landsting subventionerar glasögon till barn efter den dag de fyllt sju år, trots att en fullgod syn är mycket viktigt för inlärningen i skolan. Dessutom förekommer det obegripligt stora variationer mellan landstingen när det gäller möjligheterna att få glasögonbidrag.

Barn och skolungdomar bör ha rätt till glasögon precis som de har rätt till hjälpmedel vid hörselnedsättning. Och vuxna har ju rätt till terminalglasögon på sina arbetsplatser. Majblommans krav är att betrakta synhjälpmedel som medicinsk behandling eller hjälpmedel för en funktionsnedsättning. Bidrag till synhjälpmedel måste snarast införas så att barn med nedsatt syn kan hänga med i skolan och på fritiden, oavsett var i landet de bor.

Majblomman har därför räknat ut hur mycket en glasögonreform kan kosta ett genomsnittligt landsting. Uträkningen presenteras i en ny rapport och visar att en reform där barn mellan 2-15 år får gratis glasögon innebär en extra kostnad på cirka 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 0,06 procent av landstingets totala årliga kostnader.

Här finns rapporten "Glasögon bör vara en rättighet för alla barn"

tisdag 8 juni 2010

Hälften av alla kommuner saknar en policy om avgifter i skolan

Undersökningar som Majblomman gjort bland föräldrar, barn och lärare visar att många upplever det som ett problem att skolan tar ut avgifter. Samtidigt ansökte fler barnfamiljer under 2009 än året innan om hjälp från Majblomman för att finansiera skolaktiviteter. Detta visar att de avgifter som tas ut i skolan inte är obetydliga för alla utan att många behöver ekonomisk hjälp för att barnen ska kunna delta i skolans aktiviteter.
För många familjer går smärtgränsen vid 20 kronor per barn och tillfälle.

Under 2009 delade Majblomman ut 710 000 kronor för skolaktiviteter och hjälpmedel i skolan till enskilda barn. Dessutom beviljades drygt 1 miljon kronor till gemensamma klassaktiviteter, och ytterligare drygt 4 miljoner kronor som skolan får när de deltar i Majblommans insamling.

Här finns rapporten "Skolutflykt - glädje eller ångest?"

torsdag 3 juni 2010

Kommuner brister i ansvar för barn
Alldeles för få kommuner i Sverige erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för barn. Det visar en rapport om kommuners ansvar för barn under sommarlovet som nu presenteras av Majblomman.

Enligt FN:s barnkonvention skall alla barn ha rätt till en fritid fylld av kultur, rekreation och fritidsaktiviteter. Så är dock inte fallet för åtskilliga barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, särskilt under sommarmånaderna. Några kommuner som skiljer ut sig i positiv bemärkelse och erbjuder subventionerade sommarlovsaktiviteter är Gotlands och Kalmar kommuner.
Sommaren, som är så förknippad med förväntan och idyll, blir för många ett skamligt minne.

När Majblomman frågar barn om vikten av arrangerade sommarlovsaktiviteter svarar 97 procent att de anser det vara jätteviktigt att det finns gratis aktiviteter.

Kommunerna måste erbjuda barnen trygga arenor när familjen har det besvärligt. Det är oacceptabelt att rusta ned servicen kring barn på sommaren. Också ekonomiskt utsatta barn ska få njuta av sitt sommarlov. Detta kan kommuner se till genom att erbjuda dem gratis busskort, sommarkollo eller andra kostnadsfria aktiviteter.

lördag 29 maj 2010

Tack för att du köpt majblommor!

Tack alla fantastiska barn som deltog i Majblommans insamling och sålde majblommor. Och tack alla som köpte majblommor.

fredag 28 maj 2010

Viktigt om att växa upp fattig i Sverige

Sydsvenskan har publicerat en artikelserie om att växa upp fattig. Hanna Welin har skrivt artiklarna som är mycket viktiga. De är viktiga för de handlar om unga som berättar om sina liv, deras drömmar och strategier. De är inga offer, de är engagerade, de tar ett stort ansvar i familjen under mycket tuffa villkor. Särskilt upplever de omgivningens attityder som gör att de upplever skam.

Också Heidi Avellan debatterar i artikeln Rika barn leka bäst och referear till en avhandling som Anna Angelin publicerat Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.

torsdag 6 maj 2010

Ambassadör för Fattigdomsåret

Det är en stor ära för Majblomman och mig att jag blivit utsedd till ambassadör för det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010. Den unika kunskap som Majblomman har om barns vardagsvillkor sprider vi till alla som arbetar med barn eller fattar beslut som påverkar barn. Det är ett nyttigt uppvaknande att läsa några av de tio tusentals brev som kommer till Majblomman.
I mitt amabssadörsskap kommer jag att verka för att kunskap om villkoren för barn i ekonomiskt utsatta familjer ska bli bättre - kanske det viktigaste är att tvätta bort skam och skuldstämpeln på dessa familjer.

Nu laddar vi upp för Almedalsveckan med barnaktiviteter och seminarium den 6 juli. Mer om det kommer.

måndag 19 april 2010

600 barnpiloter i Västerås

Den 15 april var jag inbjuden att föreläsa om barnfattigdom för Barnpiloterna i Västerås. Det är fantastiskt att så många människor har valt att engagera sig extra för barnets bästa. Jag är mycket imponerad av detta breda engagemang.
Per Urban Pettersson är Västerås samordnare för barnpilotverksamheten och han ville att denna utbildningsdag ska öka vår kunskap och medvetenhet om barns villkor i fattiga familjer och vad vi, som har nära kontakt med barnen, kan göra för att stödja dem.

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Arbetet sker i samverkan med Polismyndigheten i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Grundsyftet med verksamheten är att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser som möter barn och unga så att barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen ska uppmärksammas tidigt och få den hjälp och det stöd de behöver. Sedan starten 2003 har 600 personer utbildats till barnpiloter. De finns i första hand inom förskolan och skolan men även inom exempelvis barnhälsovården, folktandvården, Mimers kvartervärdar, kyrkans barnverksamhet och på bibliotek.

Ett engagerat deltagande
Mitt mål var att belysa fattiga barns villkor och överlevnadsstrategier. Jag belyste fördomar, andra människors bemötande och presenterade de tre frågor som Majblomman uppmärksammar särskilt i år: barn som inte kan delta i skola på grund av dolda avgifter, att de inte får glasögon när de behöver och att kommunerna inte tar ansvar för barnen på sommarlovet. Vi diskuterade livligt fördomar och flera uttryckte ett uppvaknande och vill tänka sig för i bemötande av barn. Vi diskuterade också vad alla som arbetar med barn kan göra för att de ska kunna få vara delaktiga fullt ut i skolan och på fritiden.

Reflektioner
 • Fokus på barnets behov, ska få vara barn. Inte nog med att de är fattiga, de ska också bära skam och skuld. Uppvaknande och eftertanke.
 • Ta rak och tydlig kommunikation med föräldrar, gärna på föräldramöten, avdramatisera.
 • Vill gärna arbeta med att förändra mina fördomar
 • Vi har dolda avgifter i massor – frukt, utflykter, insamlingar. Det handlar om okunnighet, men nu vet vi.
 • Återvinning av barnkläder, lånelåda, gåvor.
Det här vill vi göra i Västerås
 • Samarbete mellan organisationer – förvaltningar.
 • Förklara att det inte är skamligt att få hjälp – du är inte ensam – ett samhällsproblem. Rättighet.
 • Göra en pärm med all information. Googla. Virtuell pärm.
 • Följa med till soc eller annan instans om någon blivit illa bemött.
 • Förskola – arbeta med empati, kunskap, bemöta barn och föräldrar.
 • ”Återvinningstorg” på nätet. Egen hemsida.
 
En fantastisk dag med så mycket stark energi och engagemang för att förbättra barns villkor i Västerås!

Skolsköterskor på kongress

Majblommans allra viktigaste nyckelpersoner för att nå ekonomiskt utsatta barn är skolsköterskorna. De fångar ofta upp barnens dilemmor när de inte har råd att göra olika saker. Det kan handla om att barnet inte har kläder och skor till gympan eller att familjen inte har råd att köpa glasögon. Kanske besöket hos syster börjar med ont i magen och sedan kommer berättelsen.

I de skolor som deltar i Majblommans insamling går 10 procent i Majblommepengar till skolan, inte sällan har skolsköterskan hand om en liten handkassa för akuta behov. Syster kan också hjälpa till att söka pengar till barnet via Majblommans lokalföreningen.

Riksföreningen för skolsköterskor hade sin årliga kongress den 15-16 april i Stockholm. Elever från Katarina Södra skola var på plats och sålde majblommor. De var inbjudna av Riksföreningen för skolsköterskor och MCI kongressarrangören som också är ett Blommande företag i Majblommans CSR-koncept.onsdag 14 april 2010

H.M.Drottningen, folkhälsominister Maria Larsson...

...och många, många fler har köpt majblommor.
Linnea Hultqvist Mills och Bahar Garmiani från Maltesholmsskolan fick äran att sälja de första blommorna i Sverige till Drottningen som ville ha kransar till hela familjen. All personal på Slottet fick också chansen att köpa majblommor.


Maria Larsson köpte majblommor till hela regeringen vid Majblommans premiär i Stockholm. En premiär som samlade 500 elever på Biografen Sergel.
Hon ska uppmana alla ministrar att ha på sig majblomman i morgon då regeringens vårbudget ska presenteras och diskuteras.
Jag hoppas alla ministrar väljer barnens sida och har en plan för att bekämpa barnfattigdom i Sverige.
På premiären i Göteborg köpte landshövding Lars Bäckström och kommunstyrelsens ordförande Annelie Hultén blommor. Många premiäraktiviteter runt om i hela landet samlade landshövdingar och politiker som fick träffa alla engagerade barn som säljer majblommor under parollen barn hjälper barn.
Här på Majblomman ser vi alla barn som hamnar i vardagens dilemmmor som gör att de inte kan delta fullt ut i skolan och på fritiden. Det handlar till exempel om barn som inte får glasögon, inte kan följa med på lägerskola, inte kan göra något trevligt på sommarlovet eller något annat som anses självklart för de flesta barnen i Sverige.

Låt oss alla välja barnens sida - köp majblommor under de två veckor som insamlingen pågår. Sedan kan Majblomman hjälpa allt fler barn till gemenskap genom direkta bidrag och förbättra barns villkor med opinionsbildning!

måndag 12 april 2010

Hundratusen barns fantastiska engagemang

I morgon, den 13 april, startar Majblommans insamling. Hundra tusen barn som tycker det är jätteroligt att sälja majblommor, syns på gator och torg eller cyklandes längs byvägar och frågar om du vill köpa en majblomma.
Säg JA TACK, och bekräfta att barnen gör en viktig och unik insats för barn som bor i Sverige.
Barn får sedan bidrag från sin lokala Majblommeförening till glasögon, sommarlovsaktiviteter, medlemsskap i fritidsföreningen eller något annat som gör att de kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

De flesta barn som säljer majblommor gör det främst för att de vill hjälpa sina kamrater. 72 % av de barn som Majblomman frågat tycker att det är jätteviktigt att det finns gratis sommarlovsaktiviteter. Vi vuxna bör ta vara på barnens engagemang och prata med dem om problemen med barnfattigdom.
Förra året samlade barnen in 49,5 miljoner kronor det ska vi förhoppningsvis slå i år så att fler barn kan få extra hjälp.

tisdag 30 mars 2010

Inkomstklyftan har blivit större

Enligt Socialstyrelsens rapport Social rapport 2010 är arbetslösheten bland unga vuxna tre gånger högre än bland medelålders. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre framtidsutsikter. Ungdomar som lämnar grundskolan med låga eller ofullständiga betyg har också en ökad risk för att få problem i vuxen ålder och hamna i kriminalitet och missbruk. Vidare säger rapporten att på individnivå är misslyckanden i gymnasieskolan en mycket viktig förklaringsfaktor till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden.

Har barnfattigdom någon inverkan på detta problem?
Under en vecka hamnar Gustav, 10 år i flera svåra dilemman. Av ekonomiska skäl har hans föräldrar inte möjlighet att köpa de glasögon han behöver för att hänga med i undervisningen. Han saknar en dator och kan inte göra sin hemläxa eller umgås på nätet med sina kompisar. Familjen har heller inte råd att låta Gustav vara med i fotbollsklubben. När klassen ska på utflykt tvingas Gustav "sjukskriva sig" för eleverna ska betala bussresa och matsäck. Snart börjar det tio veckor långa sommarlovet och alla kompisar har redan planerat semester och läger. När kompisarna cyklar, går Gustav.

Gustav berättar inte för någon om sina dilemman utan skyddar sina föräldrar och hans oro och skam förföljer honom varje dag, familjen lever i en vardagens vanmakt. Hur kommer det att gå för Gustav genom grundskolan och gymnasiet? På gymnasiet ställs ännu högre ekonomiska krav på att finansiera lunch, läromedel, studieresor, mm.

Det är nödvändigt att såväl politiker som tjänstemän fattar beslut utifrån en verklig kunskap om ekonomiskt utsatta familjers villkor. Vi måste ha en arbetsmiljö i skolan som inkluderar alla elever oavsett deras hemförhållanden. Det lönar sig för alla på sikt!