måndag 19 januari 2015

Barnens fattigaste dag


Julen är slut, och svenskarna genomlider de så kallade oxveckorna – en tung tid för många med tunn plånbok. Ibland pratas det om dagen före "löning" som årets fattigaste. Ur barnperspektiv stämmer inte det.
För barnfamiljer med skral hushållskassa är det 19 januari som är allra värst, vilket föredömligt uppmärksammas av
Försäkringskassan i dag. Imorgon kommer nämligen många barnfamiljers lilla räddning, i form av barnbidraget.
Om man har skör ekonomi är pengarna slut när det återstår en vecka till påfyllning för dem som jobbar. Att barnbidraget landar på kontot den 20:e är en välfärdssamhällets välsignelse, inte bara för ensamstående med låg inkomst utan också för deras barn. Sin ålder till trots är barnen ofta smärtsamt medvetna om familjens pengaproblem, och tar inte sällan ansvar genom att prioritera bort egna behov.
Sedan barnbidraget infördes 1948 har det av och till ifrågasatts, eftersom det är ovillkorat. Men barnbidraget är en stark institution som kommer barn i utsatthet till nytta på ett sätt som inte varit möjligt med inkomstprövning.
Vi på Majblomman kan konstatera att styrkan med barnbidraget är att det är okomplicerat och därmed billigt att handlägga, och vi ser att det verkar utjämnande mellan barn i Sverige. Och framförallt kan intyga att det gör som mest nytta för de barn som har det allra tuffast.
Ett system där man måste söka barnbidrag på basis av inkomst skulle inte fungera på samma generella vis som dagens barnbidrag. Majblommans erfarenhet är att ett sådant bidrag dessutom lätt skulle förknippas med skam hos barn som redan har det kämpigt.
Barn som söker stöd hos Majblomman återkommer till att det är ”skämmigt” när familjen inte ha råd. Deras föräldrar vill inte sällan påtala att barnen är lika fina och lika mycket värda som alla andra. Detta har att göra med skam. Att inte klara sig på sin inkomst känns avvikande och pinsamt.
Barnbidraget är en motpol till det skamliga. Det är ett obyråkratiskt sätt att skapa mer jämlika förutsättningar för barn i Sverige, och det gör märkbar skillnad för många barn.
Vi på Majblomman gör vågen för barnbidraget, och tummen upp för att årets tyngsta dag för många barnfamiljer äntligen uppmärksammas.