torsdag 16 mars 2017

Majblommans regler för barnen inte nya!

Just nu rapporteras att barn som säljer majblommor riskerar att bli rånade och att Majblomman nu går ut med säkerhetsregler. Men Majblommans regler för barns säkerhet är inte nya. De finns sedan många år tillbaka för barnens trygghet under insamlingen. Säkerhetsreglerna säger till exempel att barnen alltid ska sälja majblommor tillsammans med kompisar, att de ska sälja på platser där det finns mycket människor samt att barnen ska tömma sina väskor på kontanter varje dag. Reglerna har fungerat väl under många år, och antalet incidenter mycket, mycket lågt. Majblommans säkerhetsregler är alltså inte nya utan en standard som funnits och fungerat väl under lång tid. 

I år kommer dessutom alla barn att kunna ta betalt med sms vilket också är en del i Majblommans säkerhetsarbete. 
Barn har aldrig blivit rånade i den bemärkelsen att de blivit skadade/nerslagna.
Ca 80.000 barn säljer majblommor och varje år får vi in rapporter om 5 – 10 händelser. 

I säkerhetsregler framgår också att om något händer ett barn ska Majblomman kontaktas omedelbart så att vi kan sätta in stödåtgärder direkt. Därefter gör man en polisanmälan.