lördag 29 maj 2010

Tack för att du köpt majblommor!

Tack alla fantastiska barn som deltog i Majblommans insamling och sålde majblommor. Och tack alla som köpte majblommor.

fredag 28 maj 2010

Viktigt om att växa upp fattig i Sverige

Sydsvenskan har publicerat en artikelserie om att växa upp fattig. Hanna Welin har skrivt artiklarna som är mycket viktiga. De är viktiga för de handlar om unga som berättar om sina liv, deras drömmar och strategier. De är inga offer, de är engagerade, de tar ett stort ansvar i familjen under mycket tuffa villkor. Särskilt upplever de omgivningens attityder som gör att de upplever skam.

Också Heidi Avellan debatterar i artikeln Rika barn leka bäst och referear till en avhandling som Anna Angelin publicerat Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna.

torsdag 6 maj 2010

Ambassadör för Fattigdomsåret

Det är en stor ära för Majblomman och mig att jag blivit utsedd till ambassadör för det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010. Den unika kunskap som Majblomman har om barns vardagsvillkor sprider vi till alla som arbetar med barn eller fattar beslut som påverkar barn. Det är ett nyttigt uppvaknande att läsa några av de tio tusentals brev som kommer till Majblomman.
I mitt amabssadörsskap kommer jag att verka för att kunskap om villkoren för barn i ekonomiskt utsatta familjer ska bli bättre - kanske det viktigaste är att tvätta bort skam och skuldstämpeln på dessa familjer.

Nu laddar vi upp för Almedalsveckan med barnaktiviteter och seminarium den 6 juli. Mer om det kommer.