torsdag 26 januari 2017

Kostnader i skolan debatteras i Lindesberg

I dag rapporterar Sveriges Radio P4 Örebro: 

”På Stadsskogsskolan i Lindesberg har man tidigare ordnat en årlig resa till Romme som ett alternativ på vårterminens vinterfriluftsdag, som elevernas föräldrar fått vara med och betala.
Det här har varit helt frivilligt att följa med på och det har även funnits andra kostnadsfria aktiviteter att välja på. Men nu har skolan valt att med kort varsel ställa in årets skidresa.
– En förälder hörde av sig och frågade om det var förenligt med lagar och regler, och vi kunde konstatera att det inte var det. Därför blev vi tvungna att ställa in. Är det en del av undervisningen ska det vara helt gratis för alla, säger Lars Speziali som är rektor Stadsskogsskolan.”

Majblomman konstaterar gång på gång att skollagen har så svårt att nå ända ut till barnen. Just detta exempel från Lindesberg är ett glasklart brott mot skollagen som säger att alla barn ska ha rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet och aldrig beroende av en enskild individs ekonomiska förutsättningar. Principen om avgiftsfri utbildning är en av hörnstenarna i det svenska skolsystemet, konstaterar Skolverket.

Varje kommun är huvudman och ansvarig för hur skola bedrivs. Majblommans starka rekommendation är att kommunfullmäktige fattar beslut om:
1) Allt som rör undervisningen i skolan ska vara kostnadsfri.
2) Behövs matsäck, ska skolan stå för den.
3) Tillåt inte fruktstunder om inte skolan står för frukten.
4) Utbilda all personal om barns villkor i en ekonomiskt utsatt familj. Det behövs kunskap om varje barns villkor för att förstå varför skollagen är formulerad som den är.

Goda exempel finns i Majblomman kommunundersökning  ”Hållbarakommuner har barnets perspektiv”.

Vi kan konstatera att även om kommunen tagit beslut om avgiftsfrihet i skolan kan det vara svårt att få beslutet att nå ända ut till barnen. Därför är utbildning så viktig. Och tydliga riktlinjer som följer skollagen!