fredag 25 april 2014

Skolan måste vara en ekonomisk frizon.

I dag skriver tre folkpartister från trakten en debattartikel i Mariestads-Tidningen, kallad ”Lagen kräver en avgiftsfri skola”. Det är mycket värdefullt och hoppingivande att fler och fler beslutsfattare får upp ögonen för en av Majblommans hjärtefrågor, även om rubriken är något missvisande.

Det stämmer att skollagen som utgångspunkt säger att grundskolan ska vara helt ”gratis” för eleverna, men regelverket innehåller samtidigt undantag. Så kallade obetydliga avgifter får tas ut vid enstaka tillfällen, och det tolkningsutrymme som därmed uppstår ställer till med problem. Majblommans undersökningar visar att en inte obetydlig grupp föräldrar sätter gränsen för vad som är en obetydlig kostnad redan vid 20 kronor.

Samtidigt ger Skolinspektionens gamla praxis att så mycket som 300 kronor kan ses som obetydligt under vissa omständigheter. Majblomman förordar givetvis att alla de skolor som tillämpar undantaget ska ta hänsyn till vad barnfamiljer med små ekonomiska marginaler tycker, och begränsa efterfrågade belopp med tanke på dem. Ännu bättre vore om skolor, som debattartikeln föreslår, strävade mot att eliminera alla dolda avgifter helt.

Majblomman har länge pekat på problemet med alla de små vardagliga investeringar som skolbarn förväntas göra, som egen frukt till den dagliga fruktstunden, egna skridskor och liknande på idrottsdagar och hemmagjord matsäck trots att det åligger skolan att erbjuda alla barn näringsriktig lunch varje dag. Det är utmärkt att våra folkvalda i olika församlingar börjar ansluta sig till våra krav och önskemål. Att problematisera obligatoriska insamlingar, exempelvis till skolresor, är ett sådant.

Ytterligare en aspekt som det sällan talas om är den samtida, storslagna kalaskultur som uppstått på många håll. I all välmening bjuder barn in kompisar till påkostade fester där man förväntas ha med en fin present. Där kan skolan vara en dämpande och pedagogisk aktör, och påminna om att inte alla har möjlighet att köpa gåvor till alla i klassen, eller bjuda igen på samma sätt.

Sammanfattningsvis handlar mycket om att den del av vuxenvärlden som berörs av skolan måste bli bättre på att följa och tolka skollagen med barnens bästa för ögonen.

torsdag 24 april 2014

Stor eloge till Västerås!

I dag vill vi på Majblomman ge en stor eloge till Västerås Stad, där förskolan bestämt sig för att ta barns rättigheter på allvar. Kommunens alla förskolechefer har nyligen fattat beslut om att få bort dolda avgifter, fullt ut.

Konkret handlar det om att erbjuda låneskridskor, cyklar och annat när det är dags för aktiviteter, eller om att alltid ha lucialinnen till låns i juletid. Vidare kommer barnen i Västerås att får matsäck bekostad av kommunen på alla utflykter, så att ingen behöver avstå för att det fattas pengar hemma. Kommunens förskolor går dessutom ett steg längre än de flesta, och tar ansvar för att allt firande på förskolan också betalas av verksamheten. Till sist ber man föräldrar till förskolebarn att avstå från att dela ut kalasinbjudningar på dagis, oavsett hur många det gäller. Tanken är så klart att mildra den överdådiga kalaskultur som finns på många håll, och som blir betungande för de familjer som har små ekonomiska marginaler.

För att försäkra sig om att övergången till en verkligt kostnadsfri förskola har Västerås kommun valt att utbilda sin personal, och vi på Majblomman har fått glädjen att hjälpa till. I går träffade jag som generalsekreterare den sista gruppen av totalt 750 intresserade förskollärare för ett seminarium. Vi har samtalat om allt från själva definitionen av så kallad relativ fattigdom till hur man upptäcker och hanterar fördomar och missuppfattningar hos sig själv och kollegor. Det handlar om ett gott och respektfullt bemötande av barn och föräldrar.

En extra intressant dimension som förskolecheferna i Västerås har tagit in i diskussionen om avgifter är som sagt försiktighet vad gäller kalas på ”dagis” och inbjudningar till kalas hemma. För de familjer som varken har möjlighet att köpa presenter till alla kompisar eller bjuda hela avdelningen på fest, blir den påkostade födelsedagskulturen ett problem. Därför är det bra att förskolepersonalen sätter gränser i anslutning till den pedagogiska verksamheten, och givetvis att det görs på ett tydligt och vänligt sätt. För självklart vill föräldrar som bjuder på tårta bara väl.

Jag hoppas att Västerås och all förskolepersonal blir en förebild för andra kommuner, och är övertygad om att de nya riktlinjerna kommer att förverkligas på bästa sätt. Det handlar om barns rätt till en