onsdag 7 juli 2010

Knattereporter ställer partiledare mot väggen om glasögon till skolbarn

Följ Majblommans knattereporter, Rebecca Janby, när hon intervjuar partiledare och ungdomsförbundens ordföranden. Frågorna är: Känner du till att barn med nedsatt hörsel får en hörapparat medan barn med nedsatt syn inte får glasögon? 4 av 10 föräldrar har fått skjuta upp inköp av glasögon en eller flera gånger, vad vill du göra för dessa barn? 85% av svenska folket anser att barn i grundskolan ska få gratis glasögon, vad kan du göra för att lyfta upp denna frågan?

Hittills har Fredrik Reinfeldt, Lars Ohly, Lars Björklund, Maria Larsson och Maud Olofsson svarat på frågor. I morgon är det dags för Göran Hägglund och Mona Sahlin.
Se svaren på MajTV

tisdag 6 juli 2010

Starkt stöd för glasögonreform

Morgonen började med att Rapport sände ett inslag om barns behov av glasögon och bristerna i bidragen till glasögon.

Majblommans valarbeterare var ute på sta'n och delade ut inbjudningar till seminariet som började klockan 10 och var välbesökt med drygt 50 deltagare. Hela lokalen var full. Längs väggarna stod valarbetarnas affischer. Det var varmt. Nalin Pekul lät förstå att dettta var det enda seminariet hon gick på bara för att hon själv ville.

Lanshövding Cecilia Schedin Siedegård inledde seminariet med att berätta att hon var stolt över att Gotland utsetts av Majblomman som ett gott exempel på en kommun/län som det är bra för barn att växa upp i. Därefter presenterade jag Majblommans årsrapport och den opinionsundersökning vi givit Novus i uppdrag att göra.
Anna Angelin presenterade sin rapport Den dubbla vanmaktens logik. En presentation som säkert väckte mycket tankar hos oss alla. Unga vuxna som inte kommer ut på arbetsmarknaden och fastnar i en vanmakt som är mycket svår att ta sig ur. Joakim Palme gav en intressant presentation om barnperspektiv i välfärden. Institutet för framtidsstudier har nu publicerat ett temanummer om fattigdom. En mer detaljerad presentation följer i morgon.

Här hittar du presentation av Majblommans årsrapport "För en kvarts miljon barn är det val varje dag".

Här finns Novus opinionsundersökning om svenska folkets syn på gratis glasögon till barn, om kommunernas ansvar för barn på sommarlovet och om dolda avgifter i skolan.

torsdag 1 juli 2010

Majblommans seminarium om barnfattigdom i Almedalen

"För en kvarts miljon barn är det val varje dag"
Tisdag den 6 juli kl 10 - 12, Högskolan, Sal B23
Här finns programmet

Om några månader ges alla röstberättigade möjlighet att delta i allmänna val, i syfte att påverka sin egen vardag. För den kvarts miljon barn som växer upp i familjer med knappa ekonomiska villkor är det dock helt andra val som står i fokus. Deras föräldrar måste hela tiden prioritera mellan barnets olika behov. Köpa nya glasögon eller betala hyran? Hämta ut medicinen eller låta barnen åka med på skolutflykten? Vi berättar vilka konsekvenser detta får för barnen.

Ur programmet
Inledningstal av Landshövding Cecilia Schelin Seidegård om hur Gotland arbetar medvetet med barnperspektivet som en naturlig del i all verksamhet för att skapa ett län som är bra för unga.

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans riksförbund, presenterar Majblommans rapporter om barn som lever i fattiga familjer och hur det är att ställas inför olika val. Tre viktiga frågor för att inkludera fattiga barn presenteras liksom de kommuner som utmärker sig positivt för barnets bästa.

Vi presenterar en färsk opinionsundersökning från Novus Opinion som visar hur svenska folket ser på Majblommans huvudfrågor; skolbarns rätt till kostnadsfria glasögon, en avgiftsfri skola och ett bra sommarlov.

Joakim Palme, professor i statsvetenskap och VD för Institutet för framtidsstudier, om barnets persepektiv i ett framtidsperspektiv för välfärd och välfärdens finansiering.

Anna Angelin, socionom, FD, Lunds universitet presenterar sin studie Den dubbla vanmaktens logik om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna. Hon berättar också om hur marginalisering av unga som är på väg ut i arbetslivet startar redan tidigt i livet.

Vad kan vi göra för att bygga in ett verkligt barnperspektiv i välfärdssamhället? Hur når de politiska visionerna barnen?
Panelsamtal med Joakim Palme, Anna Angelin, Majblommans knattereporter Rebecca Janby, 12 år samt representanter från kommuner som lyfts fram av Majblomman som goda förebilder: Jonas Hellberg, barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun samt politisk sekreterare i Landstinget i Kalmar län. Lena Celion, kommunalråd, ordförande i barn och utbildningsnämnden i Gotlands kommun, samt Per Stenström, chef för Barn- och elevhälsan på BUF, Gotlands kommun.