onsdag 30 juni 2010

Majblommans valsedlar till politikerna


Samtliga politiker har fått valsedlar från Majblomman för att uppmärksamma de ständiga och omöjliga val som barn i fattiga familjer ställs inför varje dag.

Val till födelsedagen:
1) Tårta, 2) Present, 3) Laga glasögonen
Val till sommarlovet:
1) Entré simhall, 2) Begagnad cykel, 3) Astmamedicin
Val till skolstarten:
1) Glasögon, 2) Ryggsäck, 3) Gymnastikskor

Tillsammans med valsedlarna inbjuds till Majblommans seminarium i Almedalen "För en kvarts miljon barn är det val varje dag".

måndag 28 juni 2010

Majblommans årsrapport: starkt stöd för barns hjärtefrågor

Majblommans hjärtefrågor har starkt stöd bland barn, lärare och föräldrar. Det visar Majblommans senaste undersökningar som nu presenteras i en årsrapport.

Frågorna är: kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan; landstingen måste betrakta glasögon som medicinsk behandling och kommunerna måste ta sitt ansvar för barn även under det elva veckor långa sommarlovet.

Till exempel anser 97 procent av de tillfrågade barnen och 80 procent av lärarna att det är mycket viktigt att kommunen erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter. Nästan hälften av de tillfrågade lärarna anser att dolda avgifter i skolan är ett problem och 90 procent av de tillfrågade barnen anser det vara ”jätteviktigt” att de barn som behöver får tillgång till gratis glasögon. En glasögonreform har även stöd bland flera riksdagsledamöter.

måndag 14 juni 2010

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn

Få landsting subventionerar glasögon till barn efter den dag de fyllt sju år, trots att en fullgod syn är mycket viktigt för inlärningen i skolan. Dessutom förekommer det obegripligt stora variationer mellan landstingen när det gäller möjligheterna att få glasögonbidrag.

Barn och skolungdomar bör ha rätt till glasögon precis som de har rätt till hjälpmedel vid hörselnedsättning. Och vuxna har ju rätt till terminalglasögon på sina arbetsplatser. Majblommans krav är att betrakta synhjälpmedel som medicinsk behandling eller hjälpmedel för en funktionsnedsättning. Bidrag till synhjälpmedel måste snarast införas så att barn med nedsatt syn kan hänga med i skolan och på fritiden, oavsett var i landet de bor.

Majblomman har därför räknat ut hur mycket en glasögonreform kan kosta ett genomsnittligt landsting. Uträkningen presenteras i en ny rapport och visar att en reform där barn mellan 2-15 år får gratis glasögon innebär en extra kostnad på cirka 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 0,06 procent av landstingets totala årliga kostnader.

Här finns rapporten "Glasögon bör vara en rättighet för alla barn"

tisdag 8 juni 2010

Hälften av alla kommuner saknar en policy om avgifter i skolan

Undersökningar som Majblomman gjort bland föräldrar, barn och lärare visar att många upplever det som ett problem att skolan tar ut avgifter. Samtidigt ansökte fler barnfamiljer under 2009 än året innan om hjälp från Majblomman för att finansiera skolaktiviteter. Detta visar att de avgifter som tas ut i skolan inte är obetydliga för alla utan att många behöver ekonomisk hjälp för att barnen ska kunna delta i skolans aktiviteter.
För många familjer går smärtgränsen vid 20 kronor per barn och tillfälle.

Under 2009 delade Majblomman ut 710 000 kronor för skolaktiviteter och hjälpmedel i skolan till enskilda barn. Dessutom beviljades drygt 1 miljon kronor till gemensamma klassaktiviteter, och ytterligare drygt 4 miljoner kronor som skolan får när de deltar i Majblommans insamling.

Här finns rapporten "Skolutflykt - glädje eller ångest?"

torsdag 3 juni 2010

Kommuner brister i ansvar för barn
Alldeles för få kommuner i Sverige erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för barn. Det visar en rapport om kommuners ansvar för barn under sommarlovet som nu presenteras av Majblomman.

Enligt FN:s barnkonvention skall alla barn ha rätt till en fritid fylld av kultur, rekreation och fritidsaktiviteter. Så är dock inte fallet för åtskilliga barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, särskilt under sommarmånaderna. Några kommuner som skiljer ut sig i positiv bemärkelse och erbjuder subventionerade sommarlovsaktiviteter är Gotlands och Kalmar kommuner.
Sommaren, som är så förknippad med förväntan och idyll, blir för många ett skamligt minne.

När Majblomman frågar barn om vikten av arrangerade sommarlovsaktiviteter svarar 97 procent att de anser det vara jätteviktigt att det finns gratis aktiviteter.

Kommunerna måste erbjuda barnen trygga arenor när familjen har det besvärligt. Det är oacceptabelt att rusta ned servicen kring barn på sommaren. Också ekonomiskt utsatta barn ska få njuta av sitt sommarlov. Detta kan kommuner se till genom att erbjuda dem gratis busskort, sommarkollo eller andra kostnadsfria aktiviteter.