måndag 14 juni 2010

Glasögon bör vara en rättighet för alla barn

Få landsting subventionerar glasögon till barn efter den dag de fyllt sju år, trots att en fullgod syn är mycket viktigt för inlärningen i skolan. Dessutom förekommer det obegripligt stora variationer mellan landstingen när det gäller möjligheterna att få glasögonbidrag.

Barn och skolungdomar bör ha rätt till glasögon precis som de har rätt till hjälpmedel vid hörselnedsättning. Och vuxna har ju rätt till terminalglasögon på sina arbetsplatser. Majblommans krav är att betrakta synhjälpmedel som medicinsk behandling eller hjälpmedel för en funktionsnedsättning. Bidrag till synhjälpmedel måste snarast införas så att barn med nedsatt syn kan hänga med i skolan och på fritiden, oavsett var i landet de bor.

Majblomman har därför räknat ut hur mycket en glasögonreform kan kosta ett genomsnittligt landsting. Uträkningen presenteras i en ny rapport och visar att en reform där barn mellan 2-15 år får gratis glasögon innebär en extra kostnad på cirka 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 0,06 procent av landstingets totala årliga kostnader.

Här finns rapporten "Glasögon bör vara en rättighet för alla barn"