torsdag 3 juni 2010

Kommuner brister i ansvar för barn
Alldeles för få kommuner i Sverige erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för barn. Det visar en rapport om kommuners ansvar för barn under sommarlovet som nu presenteras av Majblomman.

Enligt FN:s barnkonvention skall alla barn ha rätt till en fritid fylld av kultur, rekreation och fritidsaktiviteter. Så är dock inte fallet för åtskilliga barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, särskilt under sommarmånaderna. Några kommuner som skiljer ut sig i positiv bemärkelse och erbjuder subventionerade sommarlovsaktiviteter är Gotlands och Kalmar kommuner.
Sommaren, som är så förknippad med förväntan och idyll, blir för många ett skamligt minne.

När Majblomman frågar barn om vikten av arrangerade sommarlovsaktiviteter svarar 97 procent att de anser det vara jätteviktigt att det finns gratis aktiviteter.

Kommunerna måste erbjuda barnen trygga arenor när familjen har det besvärligt. Det är oacceptabelt att rusta ned servicen kring barn på sommaren. Också ekonomiskt utsatta barn ska få njuta av sitt sommarlov. Detta kan kommuner se till genom att erbjuda dem gratis busskort, sommarkollo eller andra kostnadsfria aktiviteter.