torsdag 19 februari 2015

"Nattis" behövs!


P1-morgon i Sveriges Radio tar upp en viktig fråga: alla barns rätt till omsorg, oavsett om föräldrarna arbetar kontorstid, skift eller natt.

I reportaget konstateras att bara drygt  hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder "nattis". Majblommans senaste kommunrapport ger en något ljusare bild. Vi har ställt frågan om man erbjuder barnomsorg på obekväma tider. Av de kommuner som svarar säger en majoritet om 64 procent ja, medan 29 procent svarar nej - man erbjuder inte barn som behöver det "nattis". 7 procent svarar att de inte vet.

Ur ett barnperspektiv är situationen långt ifrån tillfredsställande. Och det är ofta barn som har det tufft som drabbas. En påfallande stor del av de föräldrar som söker stöd för sina barn hos Majblomman är ensamförsörjare. Att få ihop vardagen med barn som singelförälder med låg inkomst kan vara arbetsamt såväl ekonomiskt som logistiskt. Har man ett arbete inom exempelvis vården eller restaurangbranschen är obekväma arbetstider standard.

Skollagen är tydlig, kommunen har skyldighet att erbjuda omsorg efter barnets behov. Kommunerna måste följa denna lag och tolka den utifrån barnets bästa. Om det råder ingen tvekan, som vi ser det. 

Det är av stor vikt att föräldrar får möjlighet att arbeta med sitt yrke och att barnfamiljer har likvärdig tillgång till barnomsorg oavsett om föräldrarna jobbar ”nio till fem” eller har arbetspass som spänner över kvällar, nätter och helger. Majblomman kommer att fortsätta arbeta för att alla barn som behöver det ska få omsorg, oavsett sina föräldrars arbetstid. 


måndag 2 februari 2015

Skolor som tar betalt och Skolinspektionens passivitet

Nyligen har medierna rapporterat om en skola som gjort skillnad på sina elever genom att låta dem "välja" mellan att betala för restaurangbesök och äta medhavda mackor. 

Majblomman ser att det saknas kunskap bland skolpersonal om ekonomiskt utsatta barns villkor. Dessa felaktiga beslut beror på okunskap och att Skolinspektionen inte vill förebygga genom att utfärda råd. I stället väntar man på att människor ska anmäla skolor som gjort fel. Det tycker Majblomman är ett synsätt som sviker utsatta barn, istället för att gynna dem. En anmälan i efterhand gör att de utsatta barnen redan fått uppleva utanförskapet i en skola som ska inkludera alla barn.

Majblomman tänker annorlunda. 


Vi är experter på frågan om dolda avgifter i skolan och vad det innebär för barn som inte kan vara med. Vi erbjuder en klok handbok och vi erbjuder ett seminarium för politiker, skolledare, lärare och elevråd. Seminariet ger kunskap och enkla verktyg för att alla elever kan inkluderas när pengar är inblandade. Vanliga kommentarer efter våra genomförda seminarier är att man är tacksam över att ha fått kunskap för att kunna ta klokare.

Tack alla engagerade människor, för att ni sprider budskapet genom att dela boken:
http://www.majblomman.se/Global/Rapporter/Avgifter%20i%20skolan/2014_Handbok_om_avgifter_i_skolan.pdf