tisdag 31 mars 2015

Barns glasögon äventyrar inte lärartäthetenRegeringsöverenskommelsen om alla barns rätt till kostnadsfria glasögon är en mycket god social investering. Det har vi på Majblomman återkommit till sedan det efterlängtade beskedet kom i slutet av förra veckan. 

Bland all den positiva respons som dominerat har ett par invändningar märkts. Sist ut var Expressens ledarsida, som jämför äpplen med päron. "Hellre fler lärare än glasögon" är rubriken till en text som bland annat menar att barn kommer att beviljas glasögon på bekostnad av lärartätheten. 

Det som här beskrivs som motpoler är i själva verket två olika men lika viktiga behov. Fler lärare är oerhört angeläget, men det står inte i motsats till att eleverna får glasögon. Ökad lärartäthet hjälper inte heller barn som har en synnedsättning om de inte kan tillgodogöra sig undervisningen.

Kostnaden för glasögon vid synnedsättning ska över huvud taget inte ställas mot lärarkåren som resurs. Glasögonbidrag hör till landstingens ansvarsområde, och utgör hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Barns rätt till individuella hjälpmedel garanteras i Hälso- och sjukvårdslagen, som alltså även ser till att barn med nedsatt hörsel eller andra funktionshinder får rätt hjälpmedel.

Barns rätt till glasögon vid synfel är ingen partipolitisk fråga. Det har vi på Majblomman blivit varse om under de tio år då vi diskuterat problematiken med politiker från höger till vänster på region- och riksnivå. I vissa landsting har Centern drivit frågan, medan exempelvis Miljöpartiet och Kristdemokraterna stått upp för den i andra regioner. Samtliga partiledare har därtill uttryckt sig positivt till barns rätt att se ordentligt, trots synfel. Nu var det ETT parti bland alla som drev frågan i hamn och det är vi mycket glada för, men det fanns enligt vår bedömning fler partier som visat att de tar frågan på största allvar. 

fredag 27 mars 2015

Debattartikel av Majblomman - Dagens Samhälle

Läs Majblommans debattinlägg om den viktiga reformen med gratis barnglasögon på Dagens Samhälle. 


torsdag 26 mars 2015

Äntligen gratis glasögon till alla barn
I dag kom äntligen beskedet! 

Alla barn upp med synnedsättning får gratis glasögon från och med den 1 januari 2016. Detta enligt en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen. 120 miljoner kronor om året kommer att avsättas, så att landstingen ges alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn.

Förbättringen av glasögonbidragen blir ovärderligt för alla barn som snart kan säga hej då till spänningshuvudvärk, suddiga bokstäver och svårigheter i lekar med kompisar på fritiden. Genom åren är det många politiker i landsting och riksdagen, från höger till vänster, som arbetat för barns rätt till glasögon. Barnperspektivet har varit den gemensamma nämnaren.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2013 är deras bedömning att 12–13 procent av barnen i grundskoleåldern kan behöva glasögon eller kontaktlinser.

Natalie Hanna, Majblommans senaste knattereporter från Almedalen blir jätteglad när hon får nyheten:

- Vad roligt! Då vill jag säga grattis till alla barn som snart slipper se dåligt! Och så vill jag tacka alla som hjälpt till och politikerna som bestämde sig för att alla barn ska ha rätt till glasögon, säger Natalie. 

Natalie Hanna och Clara Herkendell - Majblommans knattereportrar 2014

- Ja, det är oerhört glädjande att alla barn med synnedsättning får rätt till glasögon. Nu gäller det att landstingen ges möjlighet att förverkliga planerna på en glasögonreform för alla barn med synnedsättning, säger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Läs mer om Lenas tankar om reformen i en ny debattartikel från Dagens Samhälle

I mitten av 00-talet noterade Majblomman allt fler ansökningar för barn som inte hade råd med glasögon. En kartläggning visade att glasögonbidrag helt eller delvis saknades i våra landsting. Sedan dess har Majblomman jobbat för barns rätt till gratis glasögon i hela landet, oavsett ålder och synfel. De resurser som regeringen nu avsätter ger landstingen alla möjligheter att införa kompletta glasögonbidrag för barn.

För Majblomman är detta en arbetsseger efter 10 års hårt opinionsarbete för kostnadsfria glasögon till barn som hjälpmedel i hela landet, oavsett ålder eller synfel. Barn ska inte hamna i ett lotteri där bostadsort och familjeekonomi avgör hur man klarar sig i skolan.
Mer information och material om Majblommans senaste satsning #glasögonuppropet återfinns på vår web och vår youtubekanal MajTV.


fredag 20 mars 2015

Ge alla barn en plats på det digitala tåget

Nyligen uppmärksammade Majblomman digitala skillnader mellan barn i olika delar av landet, med en debattartikel i Aftonbladet.

Texten fick mycket uppmärksamhet, och vi ser fram emot er fokus på barns villkor ur digitalt perspektiv. Främst hoppas vi på att Digitaliseringskommissionens arbete får genomslag på allvar.

Bakgrunden till Majblommans debattartikel är vår senaste kommunrapport "Fritids, fruktstund och fibernät" där vi uppmärksammar kommunernas regler vad gäller digitala verktyg, skola och socialtjänst.

På vår nya youtubekanal MajTV ger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen en klok analys av situationen och uttrycker stöd för Majblommans arbete i frågan.