tisdag 31 mars 2015

Barns glasögon äventyrar inte lärartäthetenRegeringsöverenskommelsen om alla barns rätt till kostnadsfria glasögon är en mycket god social investering. Det har vi på Majblomman återkommit till sedan det efterlängtade beskedet kom i slutet av förra veckan. 

Bland all den positiva respons som dominerat har ett par invändningar märkts. Sist ut var Expressens ledarsida, som jämför äpplen med päron. "Hellre fler lärare än glasögon" är rubriken till en text som bland annat menar att barn kommer att beviljas glasögon på bekostnad av lärartätheten. 

Det som här beskrivs som motpoler är i själva verket två olika men lika viktiga behov. Fler lärare är oerhört angeläget, men det står inte i motsats till att eleverna får glasögon. Ökad lärartäthet hjälper inte heller barn som har en synnedsättning om de inte kan tillgodogöra sig undervisningen.

Kostnaden för glasögon vid synnedsättning ska över huvud taget inte ställas mot lärarkåren som resurs. Glasögonbidrag hör till landstingens ansvarsområde, och utgör hjälpmedel vid funktionsnedsättning. Barns rätt till individuella hjälpmedel garanteras i Hälso- och sjukvårdslagen, som alltså även ser till att barn med nedsatt hörsel eller andra funktionshinder får rätt hjälpmedel.

Barns rätt till glasögon vid synfel är ingen partipolitisk fråga. Det har vi på Majblomman blivit varse om under de tio år då vi diskuterat problematiken med politiker från höger till vänster på region- och riksnivå. I vissa landsting har Centern drivit frågan, medan exempelvis Miljöpartiet och Kristdemokraterna stått upp för den i andra regioner. Samtliga partiledare har därtill uttryckt sig positivt till barns rätt att se ordentligt, trots synfel. Nu var det ETT parti bland alla som drev frågan i hamn och det är vi mycket glada för, men det fanns enligt vår bedömning fler partier som visat att de tar frågan på största allvar.