söndag 5 juli 2015

Jan Björklund om barns rätt till ett bra sommarlov

Jan Björklund, folkpartiet liberalerna partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jan: Ja, det beror ju på omständigheterna men jag tycker att på sommarlovet är det bra om barn kan vara med på olika aktiviteter och delta i det som idrottsaktiviteter eller för lite yngre barn finns det ju fritids som är öppna för aktiviteter. Det är bra. Alla har inte råd att resa bort och alla vill inte heller resa bort under sommaren.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jan: Kommunerna har skyldighet att ha fritids öppet, men det betyder ju inte att alla fritidshem måste vara öppna hela tiden för det blir ju färre barn som går på fritids på sommaren men fritids ska vara öppet, det är kommunernas ansvar.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jan: Ja, fritids ska ju vara öppet, det måste kommunerna se till eftersom det står i skollagen. Sedan tycker jag att de aktiviteter som finns ska man försöka vara med på.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jan: Skollagen ska följas. Riksdagen har beslutat om skollagen. Är det så att någon inte följer den, går det att anmäla till skolinspektionen.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jan: Ja, jag vill att alla barn ska få ett bra sommarlov, det är därför vi har sommarlov i Sverige, annars kunde man ju haft skola hela sommaren. Men barn ska få vara lediga och få göra saker som är trevliga, inte bara skola.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

lördag 4 juli 2015

Jonas Sjöstedt om barns rätt till ett bra sommarlov


Jonas Sjöstedt, Vänterpartiets partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år samt Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jonas: Jag tycker att det är dåligt, alla har rätt till ett bra sommarlov med aktiviteter som inte kostar för mycket så att alla har råd att vara med. Jag tycker att kommunerna ska se till att det finns för alla barn.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jonas: Jag tycker alltid att det ska finnas fritid. Inget barn ska behöva vara ensamma hemma åtta – nio timmar och vänta på mamma eller pappa arbetar. Barn ska antingen vara på fritids vilket innebär att man är ute på utflykter och har kul på sommaren eller att man kan vara på ett dagläger eller kollo eller något annat som man tycker är roligt.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jonas: Ja det är att se till att fritids är öppet och se till att det finns bra sommarlovsaktiviteter i kommunerna för barn. Sedan är det nästan lika viktigt att aktiviteterna inte är för dyra därför att många läger kostar en del och för många barn innebär det att de inte kan vara med.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jonas: Ja, man kan ta dem i örat och säga till dem från regeringen att följ de lagar som vi har.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jonas: Ja, det tänker jag göra. Vi har också fått igenom en del saker i budgeten som är bra för barn som kommer från familjer som inte har så mycket pengar. T.ex. att bar ska få gratis glasögon, gratis medicin, lägre avgifter i kulturskolan, föräldrar får bättre stöd. Jag lovar er att vi kommer snart med flera förslag!

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV


fredag 3 juli 2015

Anna Kinberg Batra om barns rätt till ett bra sommarlov

Anna Kinberg Batra, Nya Moderaternas partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Anna: Det tycker jag är dåligt. Det finns flera saker vi behöver göra åt det, framförallt så behöver det finnas aktiviteter på sommarlovet. Sedan tycker jag att vi behöver hjälpa föräldrar så att de kan kombinera arbetsliv och familjeliv så att de kan vara med sina barn på sommaren.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Anna: Ja, så får det ju inte vara. Det måste man ta i respektive kommun. Vi ska kunna ha ett fritids när man behöver det.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Anna: Det handlar om att de måste förstå hur arbetslivet och familjelivet ser ut och att man måste både kunna jobba, ha sommarlov och då behöver man fritids på sommaren också.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Anna: Ja, absolut alla barn borde ha rätt till ett bra sommarlov. Om man inte kan ha det på grund av att familjen fungerar eller inte kan då är det precis det som behövs att det finns fritids öppna i kommunen.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV

torsdag 2 juli 2015

Åsa Regnér om barns rätt till ett bra sommarlov

Åsa Regnér, barnminister  intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Åsa: Ja, det är ju så att ofta påverkar föräldrarnas ekonomi vad barn gör på sommaren och det är viktigt att barn kan göra något som de tycker är kul.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Åsa: Det är förstås jätteviktigt att följa den lagstiftning som finns för barns bästa.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Åsa: Ja att helt enkelt följa den lagstiftning som finns så att förskolor och fritidshem är öppna och att man helt enkelt tänker på de här frågorna när man planerar.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Åsa: Lagen finns ju redan och då gäller det att ha system som gör att den efterföljs på skolans område. Det hoppas jag att det görs.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Åsa: Ja, jag tycker att det är viktigt. Vad vi gör är vi kommer att avsätt mer pengar till riksnormen i försörjningsstödet till de familjer som får bidrag från socialtjänsten. För barn mellan 7 och 19 år så höjer vi det stödet och då kan man använda det till barns fritid och spara till sommarlovet.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV


Gustav Fridolin om barns rätt till ett bra sommarlov

Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Gustav: Jag tycker att det som händer när samhället blir mer ojämlikt får barn olika förutsättningar. Det är en av de svåraste, tuffaste och sämsta utveckling vi haft i Sverige. Det förstör så mycket annat också, människors framtidstro, att höra till ett samhälle som tror på mig.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Gustav: Jag tycker att det ska finnas, så som skollagen föreskriver, tillgång till fritidsaktiviteter också på sommaren. Det betyder inte att det måste se ut som under terminerna. Men att det finns tillgång till fritidsaktiviteter är jätteviktigt.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Gustav: Jag uppmanar verkligen att man håller koll på sommarlovet och att man inte tror att bara för att man själv kan ta semester, ser det inte lika ut för alla barn. Det står faktiskt i skollagen att det ska finnas.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Gustav: Vi har en inspektionsmyndighet, Skolinspektionen. Jag tänker se till att den myndigheten följer upp detta.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Gustav: Ja, det tänker jag alltid kämpa för och då handlar det om att man ska ha jämlika förutsättningar för alla, en juste ekonomi där människor inte utförsäkras eller har en bra ekonomi om man förlorat sitt jobb.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV


onsdag 1 juli 2015

Sommaröppet fritids - en möjlig nödvändighet

Nyligen släpptes Majblommans sommarlovsrapport ”Alla minakompisar reste till olika ställen”. Den visar att det finns barn som har det riktigt svårt på sommarlovet. Deras behov av samhällelig trygghet ökar när skolan är stängd. Men kommunerna sviker genom att de också stänger.

64 procent av kommunerna som svarat på Majblomman sommarlovsenkät anger att de stänger ner sin fritidsverksamhet i olika grad. Ett vanligt upplägg är att man behåller enstaka fritids öppna. Det är ofta bra på pappret, men det innebär att många barn måste byta miljö när de som mest behöver stabilitet. Om man varken känner personal, andra barn eller är hemma i lokalerna hade de flesta barn behövt en ny inskolningsperiod. Ur ett familjeperspektiv betyder inte sällan bytet till sommarfritids i andra delen av staden krångligare logistik, vilket kan ställa till stort besvär för exempelvis ensamförsörjare.

Ett av Majblommans krav inom ramen för #sommarlovsuppropet är att alla fritids och förskolor ska hållas öppna på sommarlovet. Det har föranlett frågor om kvalitet och personalvård. Människor undrar över pedagogernas rätt till semester och påtalar att det är svårt att hitta kompetenta vikarier.

Självklart unnar Majblomman alla fritids- och förskolepedagoger sin semester, och vi menar att det är fullt möjligt för dem att få sommarledigt utan att fritidshemmen stängs. 

150.000 barn mellan sex och tio år var ensamma hemma i minst en vecka förra sommaren. Det är en minoritet, som icke desto mindre behöver omsorg. Det torde räcka att hålla åtminstone en avdelning i det vanliga fritidshemmet öppen för att möta dessa barns behov.  

Givetvis borde kommunerna kunna ordna så att dessa yrkesgrupper liksom alla andra kan ha ett semesterschema och att kompetenta vikarier täcker upp vid luckor. Just nu studerar till exempel nära 50.000 personer inom olika pedagogiska och socialt inriktade program på universitetet. Det är ett exempel på en resurs som behöver såväl sommarjobb som praktik. Det skulle kunna komma barn till godo.

Mattias Karlsson om barns rätt till ett bra sommarlov

Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Mattias: Det tycker jag låter ganska tråkigt och det är synd. Det är viktigt för alla barn att få umgås med sina föräldrar, inte minst på sommaren eftersom många föräldrar kanske inte har tid när de inte har semester och man har skola själv. Sommaren borde vara en tid när man träffar sina föräldrar mer än vanligt.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Mattias: Det tycker jag låter väldigt allvarligt för alla lagar ska följas och självklart ska ju barn har rätt att vara med sina kompisar och göra saker som man tycker är roligt och stimulerande på olika sätt. Det är ju en grundläggande samhällsservice som måste fungera.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Mattias: Att se till så att budgeten går ihop och att det finns pengar till dessa viktiga saker som fritids och skolan håller en hög kvalitet.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Mattias: Är det så att vi har en lagstiftning som kommunerna inte följer, då får man titta på det och att myndigheter som har tillsyn måste kontrollera att kommunen följer lagarna.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Mattias: Det tycker jag låter som en väldigt viktig fråga och jag tycker alla bar har rätt till ett bra sommarlov.

Signe: Hur tänker du kämpa?

Mattias: Jag tror att det är viktigt att se till att det finns aktiviteter för alla och att även barn som inte har rika föräldrar har möjlighet att göra roliga saker och träffa kompisar. Då handlar det om att föräldrar har en bra ekonomi och att det finns möjlighet att få jobb. Och sedan handlar det om att vi behöver se till att underhållsstödet till ensamstående föräldrar ökar. Att föreningslivet, idrottslivet och kyrkan som gör mycket för barn får bra villkor.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.