torsdag 2 juli 2015

Gustav Fridolin om barns rätt till ett bra sommarlov

Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Gustav: Jag tycker att det som händer när samhället blir mer ojämlikt får barn olika förutsättningar. Det är en av de svåraste, tuffaste och sämsta utveckling vi haft i Sverige. Det förstör så mycket annat också, människors framtidstro, att höra till ett samhälle som tror på mig.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Gustav: Jag tycker att det ska finnas, så som skollagen föreskriver, tillgång till fritidsaktiviteter också på sommaren. Det betyder inte att det måste se ut som under terminerna. Men att det finns tillgång till fritidsaktiviteter är jätteviktigt.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Gustav: Jag uppmanar verkligen att man håller koll på sommarlovet och att man inte tror att bara för att man själv kan ta semester, ser det inte lika ut för alla barn. Det står faktiskt i skollagen att det ska finnas.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Gustav: Vi har en inspektionsmyndighet, Skolinspektionen. Jag tänker se till att den myndigheten följer upp detta.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Gustav: Ja, det tänker jag alltid kämpa för och då handlar det om att man ska ha jämlika förutsättningar för alla, en juste ekonomi där människor inte utförsäkras eller har en bra ekonomi om man förlorat sitt jobb.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV