söndag 5 juli 2015

Jan Björklund om barns rätt till ett bra sommarlov

Jan Björklund, folkpartiet liberalerna partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jan: Ja, det beror ju på omständigheterna men jag tycker att på sommarlovet är det bra om barn kan vara med på olika aktiviteter och delta i det som idrottsaktiviteter eller för lite yngre barn finns det ju fritids som är öppna för aktiviteter. Det är bra. Alla har inte råd att resa bort och alla vill inte heller resa bort under sommaren.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jan: Kommunerna har skyldighet att ha fritids öppet, men det betyder ju inte att alla fritidshem måste vara öppna hela tiden för det blir ju färre barn som går på fritids på sommaren men fritids ska vara öppet, det är kommunernas ansvar.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jan: Ja, fritids ska ju vara öppet, det måste kommunerna se till eftersom det står i skollagen. Sedan tycker jag att de aktiviteter som finns ska man försöka vara med på.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jan: Skollagen ska följas. Riksdagen har beslutat om skollagen. Är det så att någon inte följer den, går det att anmäla till skolinspektionen.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jan: Ja, jag vill att alla barn ska få ett bra sommarlov, det är därför vi har sommarlov i Sverige, annars kunde man ju haft skola hela sommaren. Men barn ska få vara lediga och få göra saker som är trevliga, inte bara skola.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.