måndag 27 februari 2012

Västra Götalandsregionen satsar på glasögon till barn


Goda nyheter från Västra Götalandsregionen! Regionen har avsatt 5 miljoner i budgeten för 2012 för glasögon till grundskolebarn upp till 16 års ålder. Man ger sedan tidigare bidrag till glasögon till barn under 8 år. Nu är man först ut i landet med att utöka detta stöd att också omfatta grundskolebarn.

Vi på Majblomman hoppas förstås att det här ska inspirera fler landsting att jämställa glasögon med hörapparater och andra hjälpmedel som barn med funktionshinder har rätt till.  

onsdag 22 februari 2012

Majblomman kräver svar - vem tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon?


Ingen tar ansvar för att skolbarn i Sverige får glasögon om de behöver det. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, men landstingen står inte för kostnaden. Vi har nu skickat en skrivelse till Socialstyrelsen, där vi vill att myndigheten svarar på hur man ser på synfel som funktionshinder hos barn i grundskoleåldern. Majblomman vill också att man utreder hur stort behovet är och hur det påverkar skolgången. 

tisdag 21 februari 2012

Glasögon ska vara gratis för grundskolebarn


Flera medier, bland andra SVT, DN, SvD, GP, TV4 och P4, uppmärksammar nu problemet med kostnader för glasögon till skolbarn. För familjer med knappa marginaler är dessa tusenlappar förstås en oöverstiglig kostnad. Barnen får vara utan glasögon, eller vänta med att få, och risken att halka efter i skolan ökar. Majblomman har kartlagt situationen i Glasögonrapporten.

I en del landsting kan man få ett mindre bidrag upp till en viss ålder, men i de allra flesta fall rör det sig om lite pengar och för väldigt speciella synfel. Den stora majoriteten barn med synfel lämnas utanför. 

En färsk undersökning, som SIFO har gjort på uppdrag av optikerkedjan Specsavers, visar att det finns en bred opinion för att ge bidrag till barn som behöver synkorrigering.

Majblomman har under de senaste åren sett en tydlig ökning bland våra bidragsansökningar om pengar till just glasögon. Under våren kommer Majblomman att ta fram färska siffror på hur många barn som är drabbade. Redan 2009 gjorde vi en undersökning som visade att tusentals barn i Sverige har fått vänta med glasögon, eller vara utan helt, då deras föräldrar inte har haft pengar när det har behövts. Men vi vet också från andra sammanhang att barnen inte alltid berättar för sina föräldrar om de behöver något som kostar pengar. De är smärtsamt medvetna om familjens dåliga ekonomiska situation.

Vi kommer att uppvakta myndigheter för att få klarhet i var ansvaret egentligen ligger. Det här är en fråga vi envist kommer att driva tills vi når vårt mål: alla barn i grundskolan ska ha rätt till gratis glasögon.

PS. Siffrorna i vår undersökning från 2009 ifrågasattes av en del debattörer. Det är jättebra att siffrorna granskas, men synd att man missar det väsentliga: svenska barn måste ha samma goda förutsättningar för en bra skolgång, oavsett ekonomisk bakgrund.  För även när man ser på undersökningens felmarginal rör det sig om minst 18 500 barn. Bara det är fler än vad som får plats i Globen. 

fredag 17 februari 2012

Vi vill ge lärare och elever verktyg att prata om barnfattigdom


I dagarna lanserar Majblomman årets studiematerial, för sjätte året i rad. Vi ser att många lärare, i en stressig arbetsvardag, efterfrågar stöttning i hur man ska hantera barns fattigdom i skolan. Det är därför vi, i samarbete med lärare och pedagoger, tar fram detta material.

”Jag har glömt gympaskorna hemma.” ”Min pojke har fått maginfluensa, han kan inte följa med på utflykten imorgon.” ”Mina föräldrar har inte hunnit baka till klasskassan, de har jobbat så mycket”. Det är undanflykter som många lärare kan känna igen. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer gör ofta så gott de kan för att dölja sin situation. För trots att fattigdom är ett strukturellt problem och inte en egenskap så anses det fult att vara fattig. Att ämnet är tabubelagt gör det också svårt att upptäcka.

Majblomman vill därför ge lärare och elever verktyg att prata om barnfattigdom. Ju mer vi lyfter frågan och ju lättare det blir att prata om den, desto närmare kommer vi en lösning. Idag bryter många skolor mer eller mindre ovetandes mot skollagen när man tar ut avgifter för obligatoriska moment. Men även de delar av undervisningen som inte är obligatoriska, där man kan tycka att eleverna kan välja ett annat, mindre kostsamt eller till och med gratis alternativ, skapar klyftor. Barn blir utestängda från gemenskapen med sina kamrater. Det blir väldigt tydligt vem som har råd, och vem som inte har det.

Det måste vara en självklarhet att skolan ska se till att alla barn har samma möjligheter att vara med på alla aktiviteter på studiedagar, klassresor och dylikt, utan att familjens ekonomiska situation får spela roll. Vi vuxna är skyldiga alla barn en rättvis och bra skolgång, där de får livsnödvändig kunskap och kan växa, känna glädje och gemenskap.

Läs gärna mer om vårt studiematerial i vårt pressmeddelande, eller ladda ned det från majblomman.se

Lovvärt initiativ i Tyresö förbättrar för kommunens barn


”Olika förutsättningar ska inte påverka eleverna i skolan” skriver tre ledande Tyresö-politiker på DN Stockholmsdebatt idag. Kommunen har antagit en policy om att skolan alltid ska skicka med eleverna matsäck på skolutflykter. Man undersöker också möjligheten att barn i årskurserna 4–6 som lever i familjer med försörjningsstöd ska kunna få en fritidscheck från kommunen för att kunna delta i fritidsklubbarnas verksamhet. Man avslutar sitt inlägg med ”I vårt Tyresö kan alla barn delta”.

Det visar att det finns en medvetenhet i alla politiska partier om de ekonomiskt utsatta. Alliansstyrda Tyresö tar nu ett lovvärt steg för barnens delaktighet i både skolgång och fritidsaktiviteter.