fredag 17 februari 2012

Lovvärt initiativ i Tyresö förbättrar för kommunens barn


”Olika förutsättningar ska inte påverka eleverna i skolan” skriver tre ledande Tyresö-politiker på DN Stockholmsdebatt idag. Kommunen har antagit en policy om att skolan alltid ska skicka med eleverna matsäck på skolutflykter. Man undersöker också möjligheten att barn i årskurserna 4–6 som lever i familjer med försörjningsstöd ska kunna få en fritidscheck från kommunen för att kunna delta i fritidsklubbarnas verksamhet. Man avslutar sitt inlägg med ”I vårt Tyresö kan alla barn delta”.

Det visar att det finns en medvetenhet i alla politiska partier om de ekonomiskt utsatta. Alliansstyrda Tyresö tar nu ett lovvärt steg för barnens delaktighet i både skolgång och fritidsaktiviteter.