fredag 17 februari 2012

Vi vill ge lärare och elever verktyg att prata om barnfattigdom


I dagarna lanserar Majblomman årets studiematerial, för sjätte året i rad. Vi ser att många lärare, i en stressig arbetsvardag, efterfrågar stöttning i hur man ska hantera barns fattigdom i skolan. Det är därför vi, i samarbete med lärare och pedagoger, tar fram detta material.

”Jag har glömt gympaskorna hemma.” ”Min pojke har fått maginfluensa, han kan inte följa med på utflykten imorgon.” ”Mina föräldrar har inte hunnit baka till klasskassan, de har jobbat så mycket”. Det är undanflykter som många lärare kan känna igen. Barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer gör ofta så gott de kan för att dölja sin situation. För trots att fattigdom är ett strukturellt problem och inte en egenskap så anses det fult att vara fattig. Att ämnet är tabubelagt gör det också svårt att upptäcka.

Majblomman vill därför ge lärare och elever verktyg att prata om barnfattigdom. Ju mer vi lyfter frågan och ju lättare det blir att prata om den, desto närmare kommer vi en lösning. Idag bryter många skolor mer eller mindre ovetandes mot skollagen när man tar ut avgifter för obligatoriska moment. Men även de delar av undervisningen som inte är obligatoriska, där man kan tycka att eleverna kan välja ett annat, mindre kostsamt eller till och med gratis alternativ, skapar klyftor. Barn blir utestängda från gemenskapen med sina kamrater. Det blir väldigt tydligt vem som har råd, och vem som inte har det.

Det måste vara en självklarhet att skolan ska se till att alla barn har samma möjligheter att vara med på alla aktiviteter på studiedagar, klassresor och dylikt, utan att familjens ekonomiska situation får spela roll. Vi vuxna är skyldiga alla barn en rättvis och bra skolgång, där de får livsnödvändig kunskap och kan växa, känna glädje och gemenskap.

Läs gärna mer om vårt studiematerial i vårt pressmeddelande, eller ladda ned det från majblomman.se