onsdag 22 februari 2012

Majblomman kräver svar - vem tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon?


Ingen tar ansvar för att skolbarn i Sverige får glasögon om de behöver det. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, men landstingen står inte för kostnaden. Vi har nu skickat en skrivelse till Socialstyrelsen, där vi vill att myndigheten svarar på hur man ser på synfel som funktionshinder hos barn i grundskoleåldern. Majblomman vill också att man utreder hur stort behovet är och hur det påverkar skolgången.