onsdag 13 maj 2015

Om avgifter i skolan

Alla barn i Sverige är garanterade en avgiftsfri skola. Det ska inte kosta något att få en utbildning när man är liten. Att leva upp till detta är för många kommuner emellertid inte helt lätt. När budgeten är för stram ligger det nära till hands att dolda avgifter, som egen matsäck och självfinansierade skolresor, introduceras. 
I Oskarshamn satsar kommunpolitiker just nu på att definiera avgifter som inte får tas ut av skolan, och en debatt har uppstått där man oroar sig för att barn inte längre ska få uppleva sådant som idrottsdagar och teaterbesök.
En reform mot en helt avgiftsfri skola behöver genomföras med fingertoppskänsla, och givetvis i samarbete med all berörd personal. Då går det att hitta alternativa sätt att genomföra sådant som ofta förknippas med kostnader i skolan.  
Majblomman har en handbok som vi delar ut till politiker så väl som skolledare och föräldrar. Vi uppmanar alla kommuner att vidareutbilda all personal som arbetar med barn. Det behövs en djup förståelse för hur villkoren ser ut för ekonomiskt utsatta barn i skolan och på fritiden. Då får också ledningen större förståelse för regler och varför de finns. Klokare beslut kommer att fattas av personal som arbetar nära barnen.


tisdag 5 maj 2015

Josef säljer majblommor utanför sitt sjukhus

Vi fick ett meddelande från en majblommemamma, som sa ja till att vi delar det vidare.
Tack Josef med familj!
Hej!
Min son Josef 13 år kämpar för fullt med majblommeförsäljning. Han är nu inne på sin femte väska!
Han har själv haft en tuff uppväxt då han bland annat legat mycket på sjukhus för att hans tunntarm är trasig. 
Nu står han utanför Huddinge sjukhus där han själv legat och behövt hjälp för att hjälpa andra!
Ena dagen ligger han inne på sjukhuset och andra dagen står han utanför sjukhuset för att jobba med majblommeförsäljningen. Många blir mycket berörda när de ser honom och köper av honom.

Jag jobbar med stöd till barn och unga och han har förstått genom mitt jobb hur mycket majblomman betytt för många. Han vet att jag haft familjer där barnen inte haft kläder och glasögon som sökt hjälp och fått hjälp av er.
Cilla