måndag 19 april 2010

600 barnpiloter i Västerås

Den 15 april var jag inbjuden att föreläsa om barnfattigdom för Barnpiloterna i Västerås. Det är fantastiskt att så många människor har valt att engagera sig extra för barnets bästa. Jag är mycket imponerad av detta breda engagemang.
Per Urban Pettersson är Västerås samordnare för barnpilotverksamheten och han ville att denna utbildningsdag ska öka vår kunskap och medvetenhet om barns villkor i fattiga familjer och vad vi, som har nära kontakt med barnen, kan göra för att stödja dem.

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Arbetet sker i samverkan med Polismyndigheten i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Grundsyftet med verksamheten är att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser som möter barn och unga så att barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen ska uppmärksammas tidigt och få den hjälp och det stöd de behöver. Sedan starten 2003 har 600 personer utbildats till barnpiloter. De finns i första hand inom förskolan och skolan men även inom exempelvis barnhälsovården, folktandvården, Mimers kvartervärdar, kyrkans barnverksamhet och på bibliotek.

Ett engagerat deltagande
Mitt mål var att belysa fattiga barns villkor och överlevnadsstrategier. Jag belyste fördomar, andra människors bemötande och presenterade de tre frågor som Majblomman uppmärksammar särskilt i år: barn som inte kan delta i skola på grund av dolda avgifter, att de inte får glasögon när de behöver och att kommunerna inte tar ansvar för barnen på sommarlovet. Vi diskuterade livligt fördomar och flera uttryckte ett uppvaknande och vill tänka sig för i bemötande av barn. Vi diskuterade också vad alla som arbetar med barn kan göra för att de ska kunna få vara delaktiga fullt ut i skolan och på fritiden.

Reflektioner
 • Fokus på barnets behov, ska få vara barn. Inte nog med att de är fattiga, de ska också bära skam och skuld. Uppvaknande och eftertanke.
 • Ta rak och tydlig kommunikation med föräldrar, gärna på föräldramöten, avdramatisera.
 • Vill gärna arbeta med att förändra mina fördomar
 • Vi har dolda avgifter i massor – frukt, utflykter, insamlingar. Det handlar om okunnighet, men nu vet vi.
 • Återvinning av barnkläder, lånelåda, gåvor.
Det här vill vi göra i Västerås
 • Samarbete mellan organisationer – förvaltningar.
 • Förklara att det inte är skamligt att få hjälp – du är inte ensam – ett samhällsproblem. Rättighet.
 • Göra en pärm med all information. Googla. Virtuell pärm.
 • Följa med till soc eller annan instans om någon blivit illa bemött.
 • Förskola – arbeta med empati, kunskap, bemöta barn och föräldrar.
 • ”Återvinningstorg” på nätet. Egen hemsida.
 
En fantastisk dag med så mycket stark energi och engagemang för att förbättra barns villkor i Västerås!

Skolsköterskor på kongress

Majblommans allra viktigaste nyckelpersoner för att nå ekonomiskt utsatta barn är skolsköterskorna. De fångar ofta upp barnens dilemmor när de inte har råd att göra olika saker. Det kan handla om att barnet inte har kläder och skor till gympan eller att familjen inte har råd att köpa glasögon. Kanske besöket hos syster börjar med ont i magen och sedan kommer berättelsen.

I de skolor som deltar i Majblommans insamling går 10 procent i Majblommepengar till skolan, inte sällan har skolsköterskan hand om en liten handkassa för akuta behov. Syster kan också hjälpa till att söka pengar till barnet via Majblommans lokalföreningen.

Riksföreningen för skolsköterskor hade sin årliga kongress den 15-16 april i Stockholm. Elever från Katarina Södra skola var på plats och sålde majblommor. De var inbjudna av Riksföreningen för skolsköterskor och MCI kongressarrangören som också är ett Blommande företag i Majblommans CSR-koncept.onsdag 14 april 2010

H.M.Drottningen, folkhälsominister Maria Larsson...

...och många, många fler har köpt majblommor.
Linnea Hultqvist Mills och Bahar Garmiani från Maltesholmsskolan fick äran att sälja de första blommorna i Sverige till Drottningen som ville ha kransar till hela familjen. All personal på Slottet fick också chansen att köpa majblommor.


Maria Larsson köpte majblommor till hela regeringen vid Majblommans premiär i Stockholm. En premiär som samlade 500 elever på Biografen Sergel.
Hon ska uppmana alla ministrar att ha på sig majblomman i morgon då regeringens vårbudget ska presenteras och diskuteras.
Jag hoppas alla ministrar väljer barnens sida och har en plan för att bekämpa barnfattigdom i Sverige.
På premiären i Göteborg köpte landshövding Lars Bäckström och kommunstyrelsens ordförande Annelie Hultén blommor. Många premiäraktiviteter runt om i hela landet samlade landshövdingar och politiker som fick träffa alla engagerade barn som säljer majblommor under parollen barn hjälper barn.
Här på Majblomman ser vi alla barn som hamnar i vardagens dilemmmor som gör att de inte kan delta fullt ut i skolan och på fritiden. Det handlar till exempel om barn som inte får glasögon, inte kan följa med på lägerskola, inte kan göra något trevligt på sommarlovet eller något annat som anses självklart för de flesta barnen i Sverige.

Låt oss alla välja barnens sida - köp majblommor under de två veckor som insamlingen pågår. Sedan kan Majblomman hjälpa allt fler barn till gemenskap genom direkta bidrag och förbättra barns villkor med opinionsbildning!

måndag 12 april 2010

Hundratusen barns fantastiska engagemang

I morgon, den 13 april, startar Majblommans insamling. Hundra tusen barn som tycker det är jätteroligt att sälja majblommor, syns på gator och torg eller cyklandes längs byvägar och frågar om du vill köpa en majblomma.
Säg JA TACK, och bekräfta att barnen gör en viktig och unik insats för barn som bor i Sverige.
Barn får sedan bidrag från sin lokala Majblommeförening till glasögon, sommarlovsaktiviteter, medlemsskap i fritidsföreningen eller något annat som gör att de kan dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

De flesta barn som säljer majblommor gör det främst för att de vill hjälpa sina kamrater. 72 % av de barn som Majblomman frågat tycker att det är jätteviktigt att det finns gratis sommarlovsaktiviteter. Vi vuxna bör ta vara på barnens engagemang och prata med dem om problemen med barnfattigdom.
Förra året samlade barnen in 49,5 miljoner kronor det ska vi förhoppningsvis slå i år så att fler barn kan få extra hjälp.