måndag 19 april 2010

Skolsköterskor på kongress

Majblommans allra viktigaste nyckelpersoner för att nå ekonomiskt utsatta barn är skolsköterskorna. De fångar ofta upp barnens dilemmor när de inte har råd att göra olika saker. Det kan handla om att barnet inte har kläder och skor till gympan eller att familjen inte har råd att köpa glasögon. Kanske besöket hos syster börjar med ont i magen och sedan kommer berättelsen.

I de skolor som deltar i Majblommans insamling går 10 procent i Majblommepengar till skolan, inte sällan har skolsköterskan hand om en liten handkassa för akuta behov. Syster kan också hjälpa till att söka pengar till barnet via Majblommans lokalföreningen.

Riksföreningen för skolsköterskor hade sin årliga kongress den 15-16 april i Stockholm. Elever från Katarina Södra skola var på plats och sålde majblommor. De var inbjudna av Riksföreningen för skolsköterskor och MCI kongressarrangören som också är ett Blommande företag i Majblommans CSR-koncept.