torsdag 7 juli 2011

Tack för alla svar om barns rätt till glasögon

Tack, alla partiföreträdare, för att ni tog er tid och svara på en fråga som är jätteviktig för alla barn med dålig syn. Särskilt viktig är frågan för barn som lever i en familj med knapp ekonomi. Majblomman menar att frågan om glasögon till barn under hela grunskoletiden är en viktig investering för barns framtid. Egentligen är alla överens om att det är rimligt att barn bör få glasögon på samma sätt som barn med nedsatt hörsel får en hörapparat. Men det råder en viss osäkerhet i hur frågan ska hanteras.
Majblomman menar att rätten till glasögon inte ska handla om föräldrars ekonomi, utan vara en självklar rätt till medicinsk behandling medan synen utvecklas och vid bestående synfel vara ett handikapphjälpmedel.

Ur Hälso- och sjukvårdslagen:
3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget ......
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.


Vi tackar Rebecca Janby, 13 år för hennes strålande insats som Majblommans knattereporter - en insats som uppmärksammats av hennes journalistkollegor.


- Alla har svarat tydligt och bra på mina frågor. Jag förstod vad alla sa och jag hoppas det ska leda till att barn ska få rätt till glasögon, säger Rebecca.

Maria Larsson anser det vara självklart att barn ska få bidrag till glasögon för att klara skolan och partivännerna i landstingen jobbar hårt för att införa det överallt

Maria Larsson, vice partiordförande tog emot Rebecca för en intervju kl 18.00 i kväll.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Barn med hörselfel får en hörapparat men barn med synnedsättning får inte glasögon. Hur ska du kunna se till att lagen följs?

Svar: Alla barn som har dålig syn och behöver glasögon ska självklart få det. Det vet ju både du och jag att annars blir det omöjligt att följa med i skolan om man inte kan se vad som står på tavlan eller i böcker. Så det är en självklarhet. I många landsting får man ett bidrag till glasögon, men inte alla. Det tycker inte jag är bra utan alla landsting ska tillhandahålla det. Jag vet att i Stockholms landsting, där det inte finns ett sådant bidrag, där har mina partikamrater i Kristdemokraterna jobbat hårt för att det ska finnas. För oss är det självklart att man ska få ett bidrag. Barn växer fort och synen kan förändras ganska ofta under en uppväxt. Då måste man ha nya glasögon för att kunna se bra.

Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Vi är överens överallt eftersom Kristdemokraterna har arbetat hårt för detta. VI tycker att barn ska ha ett glasögonbidrag oavsett var de bor i Sverige.

Håkan Juholt lovar att titta på om glasögon ska bli en rättighet och säger till sina landstingsvänner: Skärp er!

Rebecca fick en intervju med Håkan Juholt i samband med ett seminarium på Hamnplan.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Barn med hörselfel får en hörapparat men barn med synnedsättning får inte glasögon. Hur ska du kunna se till att lagen följs?

Svar: Först och främst är det viktigt att se till att färre barn tvingas leva i fattiga familjer. Då måste man börja med att fler föräldrar får jobb, vi ska ta bort olika avgifter, vi ska se till att de som är sjuka eller arbetslösa inte behöver vara fattiga. Sedan tycker jag att det mycket väl kan vara så att glasögon kan bli en rättighet för barn. Jag ska kolla på det, men jag kan inget lova.

Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Skärp er!

Maud Olofsson vill att barn ska få hjälpmedel som behöver det och att entreprenörer kan hjälpa till

I samband med Centerpartiets pressträff på Hotell Wisby fick Rebecca en intervju med Maud Olofsson.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Barn med hörselfel får en hörapparat men barn med synnedsättning får inte glasögon. Hur ska du kunna se till att lagen följs.

Svar: Det var en svår fråga. Det ser lite olika ut i olika landsting men jag tycker att barn är viktiga och då ska man också se till att barn får de hjälpmedel som de behöver.

Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Jag tycker man ska se lika på hörapparat och glasögon. Jag tycker det också är viktigt att säga en annan sak och det är att det skulle kunna vara fler entreprenörer som skulle kunna hjälpa till med detta. Ofta är det långa väntetider för att få en hörapparat och glasögon. Man ska också se till att prioritera barnen, att höra och se ger barnen möjlighet att vara med i samhället.

onsdag 6 juli 2011

Jan Björklund menar att lagar ska följas annars ska man anmäla till tillsynsmyndigheten.


I samband med Folkpartiets pressträff på Strand hotell fick Rebecca en intervju med Jan Björklund.


1) Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel men barn med synnedsättning får inte glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat. Hur ska du kunna se till att lagen följs.

Svar: Jag kan inte den lagen i detalj, men jag tittar gärna på den frågan. Men vi ska ändå ha klart för oss att om barn har knappa möjligheter så beror det ändå på att föräldrarna inte har tillräckliga inkomster. Det viktigaste är därför att alla föräldrar får jobb.

2) Även skollagen säger att barn har rätt till hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Hur ska du kunna se till att denna lag följs?

Svar: Lagen ska följas och om det är någon som inte följer lager ska man anmäla det till Skolinspektionen så kommer det att granskas. Lagen ska naturligtvis följas.

3) Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.

Svar: Att lagar som finns måste respekteras och följas.

Lars Ohly vill stifta ny lag som ger barn rätt till glasögon under grundskoletiden.

I morse träffade Rebecca Lars Ohl på biblioteket i Visby för en intervju.

1) Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel men barn med synnedsättning får inte glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat. Hur ska du kunna se till att lagen följs?
Svar: Idag får barn glasögon ibland om de bor i rätt landsting och jag tycker att vi ska stifta en lag som säger att alla barn upp till 15 år ska få gratis glasögon. Då räcker de tills att de gått ut 9:an, eller så länge man är skolpliktig. Det är orimligt att barn som går i skolan inte får möjlighet att plugga och faktiskt lära sig det de behöver för att sedan kunna få ett jobb.


2) Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Så länge vi inte har en lag, tycker jag att vi ska jobba för att barnen ska få glasögon.

måndag 4 juli 2011

Fredrik Reinfeldt vill visa respekt för landstingens självbestämmande, men uppmanar till ansvar


Klockan 15:30 i anslutning till Nya Moderaternas pressträff, fick Rebecca intervjua Fredrik Reinfeldt.

Vad kan du som statsminister göra för att landstingen ska följa hälso- och sjukvårdslagen, så att barn med synnedsätning får glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat?
Svar: Det görs lite olika bedömningar i de olika landstingen om vilken typ av stöd man kan få när barn har nedsatt syn. Jag tycker det är viktigt att arbeta för att barnens föräldrar ska få förstärkta resurser, huvudsakligen genom att de får jobb eller att man riktar träffsäkra stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer så att de får större möjlighet att få råd med glasögon, för den händelse landstinget inte ger det stöd.

Vad vill du säga till dina dina partikollegor i landstingen?

Svar: Vi försöker visa respekt för att vi har självbestämmande på olika nivåer i Sverige. Det är en fråga som bedöms av de som har ansvar i regioner och landsting. Dom måste ta ansvar för de löften eller ekonomi de har. Frågan är befogad utifrån hur vår regeringspolitik kan förstärka att barn får växa upp under trygga ekonomiska förhållanden. Jag kommer i kväll i mitt tal att berätta hur vi ser att världen trycker tillbaks fattigdomen, det har också skett i Sverige. Men det gör inte att vi inte har kvar familjer som lever med små ekonomiska marginaler. Därför ska jobben bli fler och de stöd som träffsäkert når fram till barnfamiljer med små ekonomiska marginaler.

Fridolin tycker det är märkligt att barn inte får glasögon - barns behov ska styra, inte föräldrarnas plånbok

Rebecca intervjuade Gustav Fridolin idag kl 12:20. Sveriges riksdag har instiftat hälso- och sjukvårdslagen som bland annat säger att landstingen ska erbjuda hjälpmedel till funktionshindrade. Barn med hörselnedsättning får hörhjälpmedel medan barn med nedsatt syn inte får synhjälpmedel.

Vad kan du göra för att landstingen ska följa lagen och tolka den utifrån barnets bästa?
Svar: Jag är lika oförstående som du, jag tycker det är jättemärkligt att barn inte får glasögon. Det är en investering för barnet men också en investering för hela samhället om alla barn kan se vad som skrivs på tavlan i klassrummet och kunna klara av skolan.

Jag tycker att staten ska sätta sig ned med Sveriges landsting och göra upp om att barn där familjen inte har råd, det ska vi betala tillsammans så att alla barn har rätt till glasögon.

Vad kan du säga till dina kollegor i landstingen?
Svar: Jag ska säga att detta är en mycket viktig fråga och det kräver en samordning så att det inte bara blir så att barn i det ena landstinget får och inte får i ett annat landsting. Vi måste gemensamt göra upp över hela Sverige att barn ska får glasögon om man behöver det. Det ska vara barnets behov som avgör och inte föräldrarnas plånbok.