måndag 4 juli 2011

Fredrik Reinfeldt vill visa respekt för landstingens självbestämmande, men uppmanar till ansvar


Klockan 15:30 i anslutning till Nya Moderaternas pressträff, fick Rebecca intervjua Fredrik Reinfeldt.

Vad kan du som statsminister göra för att landstingen ska följa hälso- och sjukvårdslagen, så att barn med synnedsätning får glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat?
Svar: Det görs lite olika bedömningar i de olika landstingen om vilken typ av stöd man kan få när barn har nedsatt syn. Jag tycker det är viktigt att arbeta för att barnens föräldrar ska få förstärkta resurser, huvudsakligen genom att de får jobb eller att man riktar träffsäkra stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer så att de får större möjlighet att få råd med glasögon, för den händelse landstinget inte ger det stöd.

Vad vill du säga till dina dina partikollegor i landstingen?

Svar: Vi försöker visa respekt för att vi har självbestämmande på olika nivåer i Sverige. Det är en fråga som bedöms av de som har ansvar i regioner och landsting. Dom måste ta ansvar för de löften eller ekonomi de har. Frågan är befogad utifrån hur vår regeringspolitik kan förstärka att barn får växa upp under trygga ekonomiska förhållanden. Jag kommer i kväll i mitt tal att berätta hur vi ser att världen trycker tillbaks fattigdomen, det har också skett i Sverige. Men det gör inte att vi inte har kvar familjer som lever med små ekonomiska marginaler. Därför ska jobben bli fler och de stöd som träffsäkert når fram till barnfamiljer med små ekonomiska marginaler.