torsdag 7 juli 2011

Tack för alla svar om barns rätt till glasögon

Tack, alla partiföreträdare, för att ni tog er tid och svara på en fråga som är jätteviktig för alla barn med dålig syn. Särskilt viktig är frågan för barn som lever i en familj med knapp ekonomi. Majblomman menar att frågan om glasögon till barn under hela grunskoletiden är en viktig investering för barns framtid. Egentligen är alla överens om att det är rimligt att barn bör få glasögon på samma sätt som barn med nedsatt hörsel får en hörapparat. Men det råder en viss osäkerhet i hur frågan ska hanteras.
Majblomman menar att rätten till glasögon inte ska handla om föräldrars ekonomi, utan vara en självklar rätt till medicinsk behandling medan synen utvecklas och vid bestående synfel vara ett handikapphjälpmedel.

Ur Hälso- och sjukvårdslagen:
3 b § Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget ......
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för funktionshindrade
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.


Vi tackar Rebecca Janby, 13 år för hennes strålande insats som Majblommans knattereporter - en insats som uppmärksammats av hennes journalistkollegor.


- Alla har svarat tydligt och bra på mina frågor. Jag förstod vad alla sa och jag hoppas det ska leda till att barn ska få rätt till glasögon, säger Rebecca.