torsdag 7 juli 2011

Maud Olofsson vill att barn ska få hjälpmedel som behöver det och att entreprenörer kan hjälpa till

I samband med Centerpartiets pressträff på Hotell Wisby fick Rebecca en intervju med Maud Olofsson.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Barn med hörselfel får en hörapparat men barn med synnedsättning får inte glasögon. Hur ska du kunna se till att lagen följs.

Svar: Det var en svår fråga. Det ser lite olika ut i olika landsting men jag tycker att barn är viktiga och då ska man också se till att barn får de hjälpmedel som de behöver.

Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Jag tycker man ska se lika på hörapparat och glasögon. Jag tycker det också är viktigt att säga en annan sak och det är att det skulle kunna vara fler entreprenörer som skulle kunna hjälpa till med detta. Ofta är det långa väntetider för att få en hörapparat och glasögon. Man ska också se till att prioritera barnen, att höra och se ger barnen möjlighet att vara med i samhället.