onsdag 6 juli 2011

Jan Björklund menar att lagar ska följas annars ska man anmäla till tillsynsmyndigheten.


I samband med Folkpartiets pressträff på Strand hotell fick Rebecca en intervju med Jan Björklund.


1) Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel men barn med synnedsättning får inte glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat. Hur ska du kunna se till att lagen följs.

Svar: Jag kan inte den lagen i detalj, men jag tittar gärna på den frågan. Men vi ska ändå ha klart för oss att om barn har knappa möjligheter så beror det ändå på att föräldrarna inte har tillräckliga inkomster. Det viktigaste är därför att alla föräldrar får jobb.

2) Även skollagen säger att barn har rätt till hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Hur ska du kunna se till att denna lag följs?

Svar: Lagen ska följas och om det är någon som inte följer lager ska man anmäla det till Skolinspektionen så kommer det att granskas. Lagen ska naturligtvis följas.

3) Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.

Svar: Att lagar som finns måste respekteras och följas.