onsdag 6 juli 2011

Lars Ohly vill stifta ny lag som ger barn rätt till glasögon under grundskoletiden.

I morse träffade Rebecca Lars Ohl på biblioteket i Visby för en intervju.

1) Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel men barn med synnedsättning får inte glasögon på samma sätt som barn med hörselnedsättning får en hörapparat. Hur ska du kunna se till att lagen följs?
Svar: Idag får barn glasögon ibland om de bor i rätt landsting och jag tycker att vi ska stifta en lag som säger att alla barn upp till 15 år ska få gratis glasögon. Då räcker de tills att de gått ut 9:an, eller så länge man är skolpliktig. Det är orimligt att barn som går i skolan inte får möjlighet att plugga och faktiskt lära sig det de behöver för att sedan kunna få ett jobb.


2) Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Så länge vi inte har en lag, tycker jag att vi ska jobba för att barnen ska få glasögon.