måndag 4 juli 2011

Fridolin tycker det är märkligt att barn inte får glasögon - barns behov ska styra, inte föräldrarnas plånbok

Rebecca intervjuade Gustav Fridolin idag kl 12:20. Sveriges riksdag har instiftat hälso- och sjukvårdslagen som bland annat säger att landstingen ska erbjuda hjälpmedel till funktionshindrade. Barn med hörselnedsättning får hörhjälpmedel medan barn med nedsatt syn inte får synhjälpmedel.

Vad kan du göra för att landstingen ska följa lagen och tolka den utifrån barnets bästa?
Svar: Jag är lika oförstående som du, jag tycker det är jättemärkligt att barn inte får glasögon. Det är en investering för barnet men också en investering för hela samhället om alla barn kan se vad som skrivs på tavlan i klassrummet och kunna klara av skolan.

Jag tycker att staten ska sätta sig ned med Sveriges landsting och göra upp om att barn där familjen inte har råd, det ska vi betala tillsammans så att alla barn har rätt till glasögon.

Vad kan du säga till dina kollegor i landstingen?
Svar: Jag ska säga att detta är en mycket viktig fråga och det kräver en samordning så att det inte bara blir så att barn i det ena landstinget får och inte får i ett annat landsting. Vi måste gemensamt göra upp över hela Sverige att barn ska får glasögon om man behöver det. Det ska vara barnets behov som avgör och inte föräldrarnas plånbok.