torsdag 7 juli 2011

Maria Larsson anser det vara självklart att barn ska få bidrag till glasögon för att klara skolan och partivännerna i landstingen jobbar hårt för att införa det överallt

Maria Larsson, vice partiordförande tog emot Rebecca för en intervju kl 18.00 i kväll.

Hälso- och sjukvårdslagen säger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Barn med hörselfel får en hörapparat men barn med synnedsättning får inte glasögon. Hur ska du kunna se till att lagen följs?

Svar: Alla barn som har dålig syn och behöver glasögon ska självklart få det. Det vet ju både du och jag att annars blir det omöjligt att följa med i skolan om man inte kan se vad som står på tavlan eller i böcker. Så det är en självklarhet. I många landsting får man ett bidrag till glasögon, men inte alla. Det tycker inte jag är bra utan alla landsting ska tillhandahålla det. Jag vet att i Stockholms landsting, där det inte finns ett sådant bidrag, där har mina partikamrater i Kristdemokraterna jobbat hårt för att det ska finnas. För oss är det självklart att man ska få ett bidrag. Barn växer fort och synen kan förändras ganska ofta under en uppväxt. Då måste man ha nya glasögon för att kunna se bra.

Vad kan du säga till dina partivänner i landstingen.
Svar: Vi är överens överallt eftersom Kristdemokraterna har arbetat hårt för detta. VI tycker att barn ska ha ett glasögonbidrag oavsett var de bor i Sverige.