måndag 1 november 2010

Motioner om glasögon, avgifter i skolan och barnfattigdom

I år har många motioner lämnats in av riksdagsledamöter som, om de går igenom, kommer att skapa ett mer gynnsamt liv för barn som lever i en fattig familj. Majblomman har uppmärksammat politiker om ett hål i välfärden för barn,  nämligen att barn som har nedsatt syn inte får glasögon under sin grundskoletid. Det är ett stort problem för barn som lever i en fattig familj. Fem motioner om glasögon till barn har lämnats in av Moderanterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Vi kommer fortsatt att arbeta vidare med att uppvakta landstingspolitiker, SKL och departement för att få ett verkligt genomslag av frågan. Grundtanken är att barn som ser dåligt och inte får synhjälpmedel får svårt att hänga med i skolan och i fritidsaktiviteter. Vi menar också att det är självklart att alla barn med funktionshinder ska få stöd.

Ytterligare två motioner har lämnats in om dolda avgifter i skolan. Även om avgifterna blivit färre sedan 2004 genom Majblommans enträgna kunskapsförmedling förekommer det fortfarande. I Majblommans enkät till lärare uppger majoriteten att de inte tar ut avgifter i skolan men i samma enkät uppger 85 procent av lärarna att de ber sina elever ta med matsäck flera gånger per termin. Här behövs såväl riktlinjer som ökad kunskap om fattiga barns villkor.

Sjutton motioner har lämnats in om att allmänt bekämpa barnfattigdom.

Det är glädjande att se att dessa frågor är blocköverskridande sakfrågor, även om förslag till lösningar ser lite olika ut. Det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning har säkert spelat en stor roll att dessa frågor kommer upp på agendan. I Majblommans årsrapport beskriver vi problem för barns som behöver lösas med främst ökad kunskap hos politiker och andra som fattar beslut om barns vardag.