fredag 31 maj 2013

Majblomman är alla barns blomma

Majblomman har de senaste dagarna följt diskussionen om sommarlägret på Galtarö. Vi har på flera håll fått kritik för att vi antas ha nekat ett barn plats på lägret på grund av att barnet har en ADHD-diagnos. Vi har också fått kritik för att vi säger emot oss själva.

Därför har vi gjort en noggrann genomgång av vår bedömning i det aktuella fallet och hur vi har kommunicerat kring det. Vi ser att vi på Majblommans Riksförbund har varit otydliga när vi har bemött reaktionerna och informerat om principerna för deltagande på lägret. Vi beklagar detta.

Vi håller nu på att arbeta för att det i all vår kommunikation ska vara helt glasklart vad det är som gäller för deltagande på Galtarölägret.

Efter vår genomgång känner vi däremot inte att vi har tagit ett felaktigt beslut om lägermedverkan. Det är dock fortfarande så att vi inte kan berätta om bedömningen som har gjorts, eftersom det skulle innebära att vi lämnar ut för mycket om den berörda familjen. Vi måste alltid skydda dem som lämnar känslig information till Majblomman.

I onsdags skrev vi på vår Facebooksida att vi inte har en generell regel om att neka barn med ADHD eller andra neuropsykiatriska diagnoser plats på lägret. Detta stämmer helt. Även ett barn med olika diagnoser eller funktionsnedsättningar kan delta och deltar på lägret om det går att ordna på ett bra sätt för barnet.

Majblommans läger på Galtarö har sin huvudsakliga inriktning mot barn som lever i en ekonomiskt och social utsatthet. För varje ansökan till lägret gör Majblomman en individuell bedömning. Det helt överordnade syftet är att utreda om barnet kan få den roliga lägerupplevelse som det är meningen att alla barn ska få på Galtarö. Det är bland annat viktigt att barnet klarar stora grupper, att barnet vid medicinering klarar den själv och att barnet också klarar den totala omställningen från de dagliga rutinerna som ett läger innebär.

Vi har också fått kritik för att vi inte är alla barns blomma. Det stämmer inte.

Majblommans läger på Galtarö är en unik verksamhet men också en mycket liten del i relation till alla andra bidrag vi ger till barn för sommarlovsaktiviteter. Till andra läger och kollo delade vi förra året ut 1,7 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär åtta gånger fler barn än de som åker till Galtarö. Alla medel delas ut med särskild hänsyn till barnets behov. Ytterligare 3,3 miljoner kronor delades ut för en mängd olika sommaraktiviteter tillsammans med familj och närstående. Totalt 5 miljoner kronor fördelades förra sommaren av Majblommans mycket kompetenta medarbetare och volontärer runt om i hela landet. 

Även de många kommentarerna från föräldrar som fått hjälp av Majblomman talar sitt tydliga språk.