måndag 29 juni 2015

Stefan Löfven om barns rätt till en bra sommarlov

Stefan Lövfen, Socialdemokraternas partiledare intervjuas av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Stefan: Jag tycker att barn ska ha rätt till att vara med sina föräldrar eller någon annan vuxen, det är viktigt för barns trygghet.

Signe: Samtidigt vet vi att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Stefan: Öppettider bestäms ju av kommunerna men jag tycker det är viktigt att man funderar igenom att ge barn möjlighet att ha en vuxen vid sin sida under sommarlovet.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Stefan: Ja, det är ju alltid att tänka över barns situation och vad det finns för möjligheter till fritidsaktiviteter och när barn kommer upp i åldrarna så att ungdomar får möjlighet till sommarjobb. Vi måste visa barn och ungdomar att de på allvar finns med i samhället.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Stefan: Det är kommunerna som är huvudmän som ska följa skollagen. Det man kan göra är att följa upp hur kommunerna arbetar. Om man upplever att det är ett stort problem får man se vad man kan göra mellan stat och kommun för att göra det bättre.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Stefan: Ja, det tycker jag att alla barn har rätt till ett bra sommarlov.

Signe: Hur tänker du göra det?

Stefan: Det vi ska göra är att alla barn ska ha ett arbete, det är jätteviktigt för barnen. Då kan föräldrar också ta semester och de har råd att göra saker med barnen.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV 

söndag 28 juni 2015

Annie Lööf om barns rätt till ett tryggt sommarlov

Annie Lööf, Centerpartiets partiledare intervjuas av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Annie: Jag tycker att det är otroligt tråkigt att så många barn inte kan få gå på fritids eller att föräldrarna inte kan ha semester tillsammans med dem. Det är en utmaning. Många barn har far- och morföräldrar eller kompisar i närheten, men alla har inte det.

Signe: Samtidigt vet vi att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Annie: Jag tycker att det är fel att man stänger fritids. Det gäller såväl nattis som förskola och fritids. Det är otroligt viktigt att det finns när barn faktiskt behöver. Skollagen gäller även på loven, både kortare och längre skollov. Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Annie: Jag ska ta med mig detta! Det jag har gjort på nationell nivå när jag satt i regeringen var att jag införde en fritidspeng tillsammans med Allianspartierna. Det var ett sätt att se till att barn med föräldrar med mycket låga inkomster ska för möjlighet till bra fritidsaktiviteter. Men precis som du säger, är det kommunerna som behöver jobba med detta så jag ska ta upp det med mina kommunalråd. Hur gör de i sina kommuner? Har de sommarkollo och andra aktiviteter för barn? Där jag växte upp hade vi sådant. Man kunde åka till simhallen och bada och åka på kollo utanför stan. Det hoppas jag att fler kommuner gör.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Annie: Vi har ju ett system i Sverige där staten bestämmer vissa saker men att skolan faktiskt är kommunal. Det är tydligt i skollagen vad som gäller. Nu är det upp till kommunerna att följa detta så att fler barn får möjlighet att göra saker på sitt sommarlov. Det som är viktigast är att inget barn ska sitta ensam på sommarlovet.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Annie: Självklart!

Signe: Hur tänker du göra det?

Annie: Dels var det viktigt med fritidspengen som vi i Alliansen införde men som nu den nya regeringen tagit bort. Sedan handlar det om att som politiker vara med ute på olika läger och träffa barn och ungdomar och höra vad de uppskattar.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV 

onsdag 24 juni 2015

Signe är barnens röst i Almedalen

I över tio år har Majblomman representerats av Almedalens yngsta men viktigaste journalist, som frågat ut riksdagens partiledare om barns rättigheter. I år heter vår knattereporter Signe Hjellström. Hon har nyligen slutat femte klass på S:t Hansskolan i Visby. Jämte partiledarna kommer Signe att intervjua barnminister Åsa Regnér och barnombudsman Fredrik Malmberg. Signe backas upp av Clara Herkendell – en av Majblommans första knattereportrar.
Årets frågor handlar om alla barns rätt till ett bra sommarlov. Vår nya sommarlovsrapport visar att barn har det extra jobbigt just nu, och illustrerar hur svenska kommuner låter bli att ta sitt ansvar:
  • 64 procent av kommunerna i vår undersökning stänger delvis ner fritidshem och förskoleverksamhet på sommarlovet.
  • Bara 13 procent ger per automatik extra stöd till familjer som har försörjningsstöd inför sommarlovet. Detta trots att omkostnaderna ökar när skolan är stängd, bland annat då ett mål mat om dagen försvinner.
  • Bara 9 procent av kommunerna ger skolbarn fria resor med kollektivtrafiken på sommarlovet. Att inte kunna ta bussen försämrar möjligheten till aktiviteter och samvaro med kompisar, för barn som lever på marginalen.
Vad Sveriges tyngsta politiker har att säga om barns utsatthet på sommarlovet är viktigt. Signe Hjellström är peppad inför att få komma till tals med statsministern och kompani:
  • Det ska bli kul! Jag har varit i Almedalen förut och tyckt att det verkar roligt att vara knattereporter. Lite pirrigt är det, men mest spännande. Det känns väldigt bra att vara barnens röst-rör, och hjälpa barn som har det svårt.

Signe bor på en gård utanför Visby, gillar djur och spelar orgel på sin fritid. Mamma som är kyrkomusiker har inspirerat! Efter politikerveckan ska Signe ha kul med två kompisar som kommer till Gotland varje sommar
Vi är så klart jätteglada åt att Signe representerar Majblomman i Almedalen 2015! Partiledarna kan räkna med en trevlig pratstund med vassa frågor. 

onsdag 10 juni 2015

"Alla mina kompisar reste till olika ställen"

I dag släpps Majblommans sommarlovsrapport "Alla mina kompisar reste till olika ställen". Samtidigt har vi ett inlägg om barnen i skuggan av ledighetslyxen på Aftonbladets debattsida.


Bland annat konstateras att Majblommans största bidragspost till barn är relaterad till sommarlovet. 2014 delade våra lokalföreningar ut 5,3 miljoner kronor till sådant som många tar för givet: en baddräkt i rätt storlek, en slant till fotbollslägret eller ett besök på nöjesparken.
För det kan vara dyrt att ge sitt barn en bra sommar när allt är stängt eller kostar. I genomsnitt lägger föräldrar i Sverige nästan 8000 kronor på barns sommaraktiviteter. Den som inte har råd kan få det tufft.
2014 var 28 procent av barnen i Sverige hemma utan vuxennärvaro i minst en vecka. Det finns barn som är ensamma nästan hela sommarlovet. Så ska det givetvis inte vara.
Läs mer på FacebookTwitter och på vår hemsida.