måndag 29 juni 2015

Stefan Löfven om barns rätt till en bra sommarlov

Stefan Lövfen, Socialdemokraternas partiledare intervjuas av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Stefan: Jag tycker att barn ska ha rätt till att vara med sina föräldrar eller någon annan vuxen, det är viktigt för barns trygghet.

Signe: Samtidigt vet vi att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Stefan: Öppettider bestäms ju av kommunerna men jag tycker det är viktigt att man funderar igenom att ge barn möjlighet att ha en vuxen vid sin sida under sommarlovet.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Stefan: Ja, det är ju alltid att tänka över barns situation och vad det finns för möjligheter till fritidsaktiviteter och när barn kommer upp i åldrarna så att ungdomar får möjlighet till sommarjobb. Vi måste visa barn och ungdomar att de på allvar finns med i samhället.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Stefan: Det är kommunerna som är huvudmän som ska följa skollagen. Det man kan göra är att följa upp hur kommunerna arbetar. Om man upplever att det är ett stort problem får man se vad man kan göra mellan stat och kommun för att göra det bättre.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Stefan: Ja, det tycker jag att alla barn har rätt till ett bra sommarlov.

Signe: Hur tänker du göra det?

Stefan: Det vi ska göra är att alla barn ska ha ett arbete, det är jätteviktigt för barnen. Då kan föräldrar också ta semester och de har råd att göra saker med barnen.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV