söndag 28 juni 2015

Annie Lööf om barns rätt till ett tryggt sommarlov

Annie Lööf, Centerpartiets partiledare intervjuas av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12 år och hennes sidekick Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Annie: Jag tycker att det är otroligt tråkigt att så många barn inte kan få gå på fritids eller att föräldrarna inte kan ha semester tillsammans med dem. Det är en utmaning. Många barn har far- och morföräldrar eller kompisar i närheten, men alla har inte det.

Signe: Samtidigt vet vi att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Annie: Jag tycker att det är fel att man stänger fritids. Det gäller såväl nattis som förskola och fritids. Det är otroligt viktigt att det finns när barn faktiskt behöver. Skollagen gäller även på loven, både kortare och längre skollov. Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Annie: Jag ska ta med mig detta! Det jag har gjort på nationell nivå när jag satt i regeringen var att jag införde en fritidspeng tillsammans med Allianspartierna. Det var ett sätt att se till att barn med föräldrar med mycket låga inkomster ska för möjlighet till bra fritidsaktiviteter. Men precis som du säger, är det kommunerna som behöver jobba med detta så jag ska ta upp det med mina kommunalråd. Hur gör de i sina kommuner? Har de sommarkollo och andra aktiviteter för barn? Där jag växte upp hade vi sådant. Man kunde åka till simhallen och bada och åka på kollo utanför stan. Det hoppas jag att fler kommuner gör.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Annie: Vi har ju ett system i Sverige där staten bestämmer vissa saker men att skolan faktiskt är kommunal. Det är tydligt i skollagen vad som gäller. Nu är det upp till kommunerna att följa detta så att fler barn får möjlighet att göra saker på sitt sommarlov. Det som är viktigast är att inget barn ska sitta ensam på sommarlovet.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Annie: Självklart!

Signe: Hur tänker du göra det?

Annie: Dels var det viktigt med fritidspengen som vi i Alliansen införde men som nu den nya regeringen tagit bort. Sedan handlar det om att som politiker vara med ute på olika läger och träffa barn och ungdomar och höra vad de uppskattar.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV