tisdag 30 mars 2010

Inkomstklyftan har blivit större

Enligt Socialstyrelsens rapport Social rapport 2010 är arbetslösheten bland unga vuxna tre gånger högre än bland medelålders. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre framtidsutsikter. Ungdomar som lämnar grundskolan med låga eller ofullständiga betyg har också en ökad risk för att få problem i vuxen ålder och hamna i kriminalitet och missbruk. Vidare säger rapporten att på individnivå är misslyckanden i gymnasieskolan en mycket viktig förklaringsfaktor till etableringssvårigheter på arbetsmarknaden.

Har barnfattigdom någon inverkan på detta problem?
Under en vecka hamnar Gustav, 10 år i flera svåra dilemman. Av ekonomiska skäl har hans föräldrar inte möjlighet att köpa de glasögon han behöver för att hänga med i undervisningen. Han saknar en dator och kan inte göra sin hemläxa eller umgås på nätet med sina kompisar. Familjen har heller inte råd att låta Gustav vara med i fotbollsklubben. När klassen ska på utflykt tvingas Gustav "sjukskriva sig" för eleverna ska betala bussresa och matsäck. Snart börjar det tio veckor långa sommarlovet och alla kompisar har redan planerat semester och läger. När kompisarna cyklar, går Gustav.

Gustav berättar inte för någon om sina dilemman utan skyddar sina föräldrar och hans oro och skam förföljer honom varje dag, familjen lever i en vardagens vanmakt. Hur kommer det att gå för Gustav genom grundskolan och gymnasiet? På gymnasiet ställs ännu högre ekonomiska krav på att finansiera lunch, läromedel, studieresor, mm.

Det är nödvändigt att såväl politiker som tjänstemän fattar beslut utifrån en verklig kunskap om ekonomiskt utsatta familjers villkor. Vi måste ha en arbetsmiljö i skolan som inkluderar alla elever oavsett deras hemförhållanden. Det lönar sig för alla på sikt!