fredag 11 mars 2016

Barnkonventionen som lag

I dag presenterade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande om hur FN:s konvention om barnets rättigheter ska implementeras med svensk lag. En välkommen utredning, som har potential att stärka barn som individer med rättigheter i vårt samhälle. I korthet framgår av utredningen att barn genomgående befinner sig i underläge som rättighetsbärare och att barns rätt att komma till tals inte tillgodoses tillräckligt. 
Jämte vissa regeländringar föreslår utredningen bland annat ett kunskapslyft som berör människor med makt över barns rättigheter. Detta är ett utmärkt initiativ, med tanke på att det redan idag finns ett spektra av regler som ger att barns bästa ska prioriteras, samtidigt som vi ser att barns rättigheter inte tillgodoses i tillräcklig mån. 
I Majblommans årliga kommunrapport kan vi konstatera att bristande genomslag av regler för barns bästa är ett stor problem. De lagar och kommunala riktlinjer som ska verka för barns bästa kommer inte barnen till godo. 
Ett kunskapslyft är utan tvekan nödvändigt om vi vill att Barnkonventionen och andra regler för barns bästa ska få effekt i vardagen för enskilda barn.