tisdag 11 oktober 2011

Fruktstund - nej tack, jag gillar inte frukt

Barn som lever i en ekonomiskt utsatt familj blir expert på undanflykter - eller överlevnadsstrategier som det är fråga om. "Jag behöver inte, vill inte ha, tycker inte om, jag ska göra något annat mycket roligare" .

Det är inte alls konstigt att de allra flesta människor inte känner till hur det är att leva i fattigdom i Sverige. Det är så oerhört skamligt att inte kunna ge sina barn det som anses normalt för de allra flesta. Ingen berättar om hur det är, barnen skyddar sina föräldrar och säger inte heller hur det är. Därför har Majblomman en viktig roll i att sprida kunskap och lyfta fram barnets perspektiv och barnets röst.

Det handlar inte bara om en frukt, eller en matsäck. Det handlar om att varje dag mötas av många situationer där barnet måste avstå för att de inte har råd. Skolan är barnets viktigaste arena, här ska de få utvecklas, få känna sig trygga och så småningom komma ut på arbetsmarknaden. Men många barn hänger inte med i skolan eftersom de inte har en dator, inga glasögon, de tvingas sjukskriva sig när det är utflykt för att de inte har en cykel och inte har råd med inträde och matsäck. 

I skolan florerar en mängd dolda avgifter, fruktstund är bara ett litet, lite exempel men alla dessa dolda avgifter tillsammans uppgår till stora belopp. Det är inte tillåtet enligt skollagen och lagens skrivning om kostnadsfrihet är till för att mildra barns ekonomiska utsatthet och ge alla lika förutsättningar i skolan.

Detta är frågor som Majblomman drivit sedan 2004 och kanske är det därför som en förälder nu vågar höja sin röst och ta steget att anmäla barnens skola. I våras kunde vi konstatera att de dolda avgifterna minskat tack vare enveten opinionsbildning. Men fortfarande finns det personal inom skolan som inte förstår betydelse av att skollagen innehåller dessa förbud. Jag är alldeles övertygad om att det beror på okunskap om barnens villkor i en ekonomiskt utsatt familj.

Det behövs mer kunskap som föder den empati som behövs för att barns rättigheter ska bevakas. Bläddra gärna i "En vanlig dag" som visar bidragsansökningar som kommer till Majblomman.

Bland fattigdomsforskare har Torbjörn Hjort visat i sin rapport Nödvändighetens pris att föräldrar försakar allt för sina barn och lever i en ständig oro över sin situation. En oro som även barnen är väl insatta i och känner.

Grattis till de föräldrar som vågar anmäla när skolan bryter mot lagen!