onsdag 16 februari 2011

Har barnfattigdom med partipolitik att göra?

Barnfattigdom handlar inte alltid om partipolitik. Det handlar om vuxna beslutsfattares okunskap om villkoren för barn som växer upp i en fattig familj. De finns överallt i alla partier, bland personal inom barnomsorg, skolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten, mm. Majblomman arbetar medvetet med att sprida denna kunskap. Eftersom vi tar emot ca 50.000 brev årligen från familjer i Sverige har vi ett starkt mandat och en skyldighet att berätta hur det är. Det är familjer som lever i en vardagens vanmakt med oro och rädsla för att pengarna inte ska räcka. Och de gör allt för att det inte ska märkas och berättar inte hur det är. Inte så konstigt då att kunskapen därför är dålig hos så många.

Titta på denna film, här är några barn "röströr" för vad tio tusentals barn upplever.

Det handlar om att se barnets perspektiv och se till att alla barn inkluderas. Barn är helt värnlösa och beroende av vuxna. Det tar tid att se till att alla föräldrar får jobb och att stödet till föräldrar når ut. Barns behov är omedelbara.

Filmen ingår i det studiematerial som Majblomman delar ut kostnadsfritt till Sveriges grundskolor. Här finns också en lärarhandledning med fakta och tips till övningar. Majblomman genomför också "barnfattigdomsdagar" i kommuner. Tidigare deltagare upplever de positiva och är tacksamma för att man fått upp ögonen för barns upplevelser. Kontakta oss för mer information.

onsdag 9 februari 2011

Barnfattigdom handlar inte om siffror. Det handlar om en verklighet av att alltid vara utanför.

Majblomman ser barnet bakom varje siffra, varje barns berättelse om hur det blir när de alltid måste avstå från sådant som kostar pengar. Det handlar inte om enstaka tillfällen då barn inte har råd utan om den samlade effekten av att aldrig ha råd och alltid vara utanför. De barn som Majblomman har kontakt med söker pengar för det mest basala för att klara sin vardag i skolan: glasögon, utflykter, friluftsdagen, simundervisning, dator. Och på fritiden kan det handla om bidrag till en cykel, barnkalas, medlemsavgift i fotbollsklubben, sommarläger, julklappar. De växer upp i familjer som saknar pengar, ofta till följd av en rad andra problem.

Vi undrar hur många av de barn som går ut 9:an utan godkända betyg är de som tappat tron på sig själva när de inte kunde hänga med i skolan för de saknade glasögon eller inte hade råd att delta i undervisning som kostade pengar eller att all energin gick åt för att dölja sin familjesituation inför kompisar och lärare?

Trots alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kommer det alltid att finnas barn vars föräldrar inte klarar sin försörjning. Då övergår ansvaret till samhället, enligt Barnkonventionen. Och samhället är alla; politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer, medmänniksor. Att lösa problemen för dessa barn handlar inte bara om ekonomiska resurser utan allra mest om ökad kunskap om barnets perspektiv och en attitydförändring hos alla som arbetar med barn eller tar beslut som påverkar barns villkor.

Majblomman driver frågor för att mildra effekten av att familjen saknar pengar:
- Vidareutbilda all skolpersonal, så att de förstår barnets perspektiv på att leva i en fattig familj.
- Slopa alla dolda avgifter i skolan.
- Ge barn glasögon under hela sin skoltid på samma sätt som barn får en hörapparat.
- Stäng inte ned samhällets service till barn under alla 16 veckor som barnen är lediga från skolan.

Det tar tid att förändra politiker och tjänstemäns attityder och beslut. Att hjälpa genom direkta bidrag går fort. Därför arbetar Majblomman parallellt på båda plan.