onsdag 9 februari 2011

Barnfattigdom handlar inte om siffror. Det handlar om en verklighet av att alltid vara utanför.

Majblomman ser barnet bakom varje siffra, varje barns berättelse om hur det blir när de alltid måste avstå från sådant som kostar pengar. Det handlar inte om enstaka tillfällen då barn inte har råd utan om den samlade effekten av att aldrig ha råd och alltid vara utanför. De barn som Majblomman har kontakt med söker pengar för det mest basala för att klara sin vardag i skolan: glasögon, utflykter, friluftsdagen, simundervisning, dator. Och på fritiden kan det handla om bidrag till en cykel, barnkalas, medlemsavgift i fotbollsklubben, sommarläger, julklappar. De växer upp i familjer som saknar pengar, ofta till följd av en rad andra problem.

Vi undrar hur många av de barn som går ut 9:an utan godkända betyg är de som tappat tron på sig själva när de inte kunde hänga med i skolan för de saknade glasögon eller inte hade råd att delta i undervisning som kostade pengar eller att all energin gick åt för att dölja sin familjesituation inför kompisar och lärare?

Trots alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kommer det alltid att finnas barn vars föräldrar inte klarar sin försörjning. Då övergår ansvaret till samhället, enligt Barnkonventionen. Och samhället är alla; politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer, medmänniksor. Att lösa problemen för dessa barn handlar inte bara om ekonomiska resurser utan allra mest om ökad kunskap om barnets perspektiv och en attitydförändring hos alla som arbetar med barn eller tar beslut som påverkar barns villkor.

Majblomman driver frågor för att mildra effekten av att familjen saknar pengar:
- Vidareutbilda all skolpersonal, så att de förstår barnets perspektiv på att leva i en fattig familj.
- Slopa alla dolda avgifter i skolan.
- Ge barn glasögon under hela sin skoltid på samma sätt som barn får en hörapparat.
- Stäng inte ned samhällets service till barn under alla 16 veckor som barnen är lediga från skolan.

Det tar tid att förändra politiker och tjänstemäns attityder och beslut. Att hjälpa genom direkta bidrag går fort. Därför arbetar Majblomman parallellt på båda plan.