söndag 30 januari 2011

Barns psyksiska ohälsa, konferens 1 - 2 februari i Stockholm

Den 1 - 2 februari arrangeras den mycket angelägna konferensen "Barns psykiska (O)hälsa" i Stockholm.
Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen samt Statens Folkhälsoinstitut sammarrangerar en konferens för dig som arbetar med och för barn och unga som har, eller riskerar att få, psykisk ohälsa.
Här finns det detaljerade programmet.

Den 2 februari kl 10.10 i Spår A Skola, kommer jag att berätta om alla de 10-tusentals brev som kommer till Majblomman och är grunden i våra rapporter om barnfattigdom. De beskriver de effekter för barns psykiska hälsa som ständig rädsla och oro över att få pengar att räcka till. Det utanförskap som innebär att barnen inte kan dela gemenskap med sina kamrater i skolan och på fritiden. Allra värst är utanförskapet i skolan. Hur många av de elever som inte når godkända betyg i 9:an är också de barn som inte kunde hänga med i undervisnignen för att de inte fick glasögon, eller inte hade råd att delta i aktiviteter som kostade pengar?

Jag kommer också att beskriva goda exempel och hur enkelt det kan vara att stödja dessa barn genom ökad kunskap bland vuxna i skolan.

Väl mött till en viktig konferens!