onsdag 19 november 2014

Barnkonventionen och #glasögonuppropet


20 november firar Barnkonventionen 25 år, och Majblomman passar på att dra upp volymen för #glasögonuppropet! I dag får inte barn över åtta år glasögon, trots att de har synfel. De får i princip ”välja” mellan att se suddigt och att ha föräldrar med resurser. Det är en ojämlik ordning, som många svenskar ifrågasätter. Enligt en ny enkät från Sifo på Majblommans uppdrag, tycker åtta av tio att även barn över åtta år ska ha rätt till glasögon. Samma signaler får vi i sociala medier.

Enkelt uttryckt är bakgrunden till åldersindelningen att barns syn utvecklas till tioårsåldern. Synfel som inte rättas till i tid kan aldrig justeras i vuxen ålder. Men senare synfel kan så klart också uppträda, och påverka äldre skolbarns och gymnasieungdomars studier. Långsiktigt riskerar okorrigerade synfel att försämra unga människors förutsättningar för högskolestudier och i yrkeslivet.
”Eleverna får sitta längst fram och huvudvärkstabletter är gratis hos skolsyster”
Så säger en av alla lärare och skolsköterskor som är verksamma i Majblommans 650 lokalföreningar. De vittnar dagligen om problemet med barn som inte hänger med i skolan av det simpla skälet att de saknar glasögon.
Majblomman menar att kostnadsfria barnglasögon borde vara lika självklart som att diabetiker och astmatiker får fria läkemedel, eller att hörselskadade får subventionerade hörapparater. Men barn med synfel har länge behandlats styvmoderligt av det offentliga. Majblommans senaste kartläggning visar att de flesta regioner envisas med att debitera äldre skolbarn varierande belopp.
Systemet som ska hjälpa barn med synfel är orättvist och trögt. Sedan Majblomman larmade första gången har många barn sannolikt fått traggla sig igenom hela grundskolan utan glasögon i perioder. På nio år har inte ett enda landsting lyckats genomföra fulla subventioner. Det är inte rimligt. 
Landstingens rigida tillämpning kan ifrågasättas gentemot både hälso- och sjukvårdslagen och skollagen, vilka i sin tur ska tolkas utifrån Barnkonventionen. Sammantaget ger dessa alla barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, liksom till utbildning på likvärdiga villkor.
Majblommans dokumenterade erfarenhet av barnfattigdomens strategier är att barn förringar sina egna behov, i syfte att hjälpa och skydda familjen. De tar ansvar genom att ”inte behöva” glasögon, trots huvudvärk och svårigheter. Att glasögon idag inte kan förskrivas som kostnadsfritt hjälpmedel eller medicinsk behandling är oacceptabelt.
Vi på Majblomman förväntar oss att svenska politiker på regionalnivå tar tag glasögonfrågan en gång för alla. Att ge barns optimala studieförutsättningar gynnar den svenska skolan som institution, och är ytterst en fråga om barns rätt till hälsa och utbildning, med stöd i Barnkonventionen.