onsdag 16 februari 2011

Har barnfattigdom med partipolitik att göra?

Barnfattigdom handlar inte alltid om partipolitik. Det handlar om vuxna beslutsfattares okunskap om villkoren för barn som växer upp i en fattig familj. De finns överallt i alla partier, bland personal inom barnomsorg, skolan, fritidsverksamheten, socialtjänsten, mm. Majblomman arbetar medvetet med att sprida denna kunskap. Eftersom vi tar emot ca 50.000 brev årligen från familjer i Sverige har vi ett starkt mandat och en skyldighet att berätta hur det är. Det är familjer som lever i en vardagens vanmakt med oro och rädsla för att pengarna inte ska räcka. Och de gör allt för att det inte ska märkas och berättar inte hur det är. Inte så konstigt då att kunskapen därför är dålig hos så många.

Titta på denna film, här är några barn "röströr" för vad tio tusentals barn upplever.

Det handlar om att se barnets perspektiv och se till att alla barn inkluderas. Barn är helt värnlösa och beroende av vuxna. Det tar tid att se till att alla föräldrar får jobb och att stödet till föräldrar når ut. Barns behov är omedelbara.

Filmen ingår i det studiematerial som Majblomman delar ut kostnadsfritt till Sveriges grundskolor. Här finns också en lärarhandledning med fakta och tips till övningar. Majblomman genomför också "barnfattigdomsdagar" i kommuner. Tidigare deltagare upplever de positiva och är tacksamma för att man fått upp ögonen för barns upplevelser. Kontakta oss för mer information.