onsdag 1 juli 2015

Mattias Karlsson om barns rätt till ett bra sommarlov

Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Mattias: Det tycker jag låter ganska tråkigt och det är synd. Det är viktigt för alla barn att få umgås med sina föräldrar, inte minst på sommaren eftersom många föräldrar kanske inte har tid när de inte har semester och man har skola själv. Sommaren borde vara en tid när man träffar sina föräldrar mer än vanligt.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Mattias: Det tycker jag låter väldigt allvarligt för alla lagar ska följas och självklart ska ju barn har rätt att vara med sina kompisar och göra saker som man tycker är roligt och stimulerande på olika sätt. Det är ju en grundläggande samhällsservice som måste fungera.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Mattias: Att se till så att budgeten går ihop och att det finns pengar till dessa viktiga saker som fritids och skolan håller en hög kvalitet.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Mattias: Är det så att vi har en lagstiftning som kommunerna inte följer, då får man titta på det och att myndigheter som har tillsyn måste kontrollera att kommunen följer lagarna.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Mattias: Det tycker jag låter som en väldigt viktig fråga och jag tycker alla bar har rätt till ett bra sommarlov.

Signe: Hur tänker du kämpa?

Mattias: Jag tror att det är viktigt att se till att det finns aktiviteter för alla och att även barn som inte har rika föräldrar har möjlighet att göra roliga saker och träffa kompisar. Då handlar det om att föräldrar har en bra ekonomi och att det finns möjlighet att få jobb. Och sedan handlar det om att vi behöver se till att underhållsstödet till ensamstående föräldrar ökar. Att föreningslivet, idrottslivet och kyrkan som gör mycket för barn får bra villkor.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.