fredag 3 juli 2015

Anna Kinberg Batra om barns rätt till ett bra sommarlov

Anna Kinberg Batra, Nya Moderaternas partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Anna: Det tycker jag är dåligt. Det finns flera saker vi behöver göra åt det, framförallt så behöver det finnas aktiviteter på sommarlovet. Sedan tycker jag att vi behöver hjälpa föräldrar så att de kan kombinera arbetsliv och familjeliv så att de kan vara med sina barn på sommaren.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Anna: Ja, så får det ju inte vara. Det måste man ta i respektive kommun. Vi ska kunna ha ett fritids när man behöver det.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Anna: Det handlar om att de måste förstå hur arbetslivet och familjelivet ser ut och att man måste både kunna jobba, ha sommarlov och då behöver man fritids på sommaren också.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Anna: Ja, absolut alla barn borde ha rätt till ett bra sommarlov. Om man inte kan ha det på grund av att familjen fungerar eller inte kan då är det precis det som behövs att det finns fritids öppna i kommunen.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV