torsdag 2 juli 2015

Åsa Regnér om barns rätt till ett bra sommarlov

Åsa Regnér, barnminister  intervjuades idag av Majblommans knattereporter Signe Hjellström, 12år och Clara Herkendell, 21år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Åsa: Ja, det är ju så att ofta påverkar föräldrarnas ekonomi vad barn gör på sommaren och det är viktigt att barn kan göra något som de tycker är kul.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Åsa: Det är förstås jätteviktigt att följa den lagstiftning som finns för barns bästa.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Åsa: Ja att helt enkelt följa den lagstiftning som finns så att förskolor och fritidshem är öppna och att man helt enkelt tänker på de här frågorna när man planerar.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Åsa: Lagen finns ju redan och då gäller det att ha system som gör att den efterföljs på skolans område. Det hoppas jag att det görs.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Åsa: Ja, jag tycker att det är viktigt. Vad vi gör är vi kommer att avsätt mer pengar till riksnormen i försörjningsstödet till de familjer som får bidrag från socialtjänsten. För barn mellan 7 och 19 år så höjer vi det stödet och då kan man använda det till barns fritid och spara till sommarlovet.

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

Se intervjuerna på MajTV