lördag 4 juli 2015

Jonas Sjöstedt om barns rätt till ett bra sommarlov


Jonas Sjöstedt, Vänterpartiets partiledare intervjuades idag av knattereporter Signe Hjellström, 12 år samt Clara Herkendell, 21 år och tidigare knattereporter 2005.

Signe: Förra sommarlovet var ungefär 150.000 barn i ålder 6 – 13 år, ensamma hemma under minst en vecka. Vad tycker du om det?

Jonas: Jag tycker att det är dåligt, alla har rätt till ett bra sommarlov med aktiviteter som inte kostar för mycket så att alla har råd att vara med. Jag tycker att kommunerna ska se till att det finns för alla barn.

Signe: Anledningen till att barn får vara ensamma är att inte alla fritidshem är öppna trots att skollagen säger att de ska vara öppna, även under lov. Vad tänker du om det?

Jonas: Jag tycker alltid att det ska finnas fritid. Inget barn ska behöva vara ensamma hemma åtta – nio timmar och vänta på mamma eller pappa arbetar. Barn ska antingen vara på fritids vilket innebär att man är ute på utflykter och har kul på sommaren eller att man kan vara på ett dagläger eller kollo eller något annat som man tycker är roligt.

Signe: Vad kan du säga till dina partikollegor ute i landet?

Jonas: Ja det är att se till att fritids är öppet och se till att det finns bra sommarlovsaktiviteter i kommunerna för barn. Sedan är det nästan lika viktigt att aktiviteterna inte är för dyra därför att många läger kostar en del och för många barn innebär det att de inte kan vara med.

Clara: Riksdagen stiftar lagar. Vad skulle man kunna göra på riksdagsnivå för att kommunerna kan följa skollagen?

Jonas: Ja, man kan ta dem i örat och säga till dem från regeringen att följ de lagar som vi har.

Signe: Tänker du kämpa för att barn ska få ett bra sommarlov?

Jonas: Ja, det tänker jag göra. Vi har också fått igenom en del saker i budgeten som är bra för barn som kommer från familjer som inte har så mycket pengar. T.ex. att bar ska få gratis glasögon, gratis medicin, lägre avgifter i kulturskolan, föräldrar får bättre stöd. Jag lovar er att vi kommer snart med flera förslag!

Läs mer om Majblommans sommarlovsrapport som bygger på barns röster, föräldrars röster samt en kartläggning av kommunernas hantering av sommarlovet.

 Se intervjuerna på MajTV