måndag 19 april 2010

600 barnpiloter i Västerås

Den 15 april var jag inbjuden att föreläsa om barnfattigdom för Barnpiloterna i Västerås. Det är fantastiskt att så många människor har valt att engagera sig extra för barnets bästa. Jag är mycket imponerad av detta breda engagemang.
Per Urban Pettersson är Västerås samordnare för barnpilotverksamheten och han ville att denna utbildningsdag ska öka vår kunskap och medvetenhet om barns villkor i fattiga familjer och vad vi, som har nära kontakt med barnen, kan göra för att stödja dem.

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar. Arbetet sker i samverkan med Polismyndigheten i Västmanlands län och Landstinget Västmanland. Grundsyftet med verksamheten är att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser som möter barn och unga så att barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen ska uppmärksammas tidigt och få den hjälp och det stöd de behöver. Sedan starten 2003 har 600 personer utbildats till barnpiloter. De finns i första hand inom förskolan och skolan men även inom exempelvis barnhälsovården, folktandvården, Mimers kvartervärdar, kyrkans barnverksamhet och på bibliotek.

Ett engagerat deltagande
Mitt mål var att belysa fattiga barns villkor och överlevnadsstrategier. Jag belyste fördomar, andra människors bemötande och presenterade de tre frågor som Majblomman uppmärksammar särskilt i år: barn som inte kan delta i skola på grund av dolda avgifter, att de inte får glasögon när de behöver och att kommunerna inte tar ansvar för barnen på sommarlovet. Vi diskuterade livligt fördomar och flera uttryckte ett uppvaknande och vill tänka sig för i bemötande av barn. Vi diskuterade också vad alla som arbetar med barn kan göra för att de ska kunna få vara delaktiga fullt ut i skolan och på fritiden.

Reflektioner
 • Fokus på barnets behov, ska få vara barn. Inte nog med att de är fattiga, de ska också bära skam och skuld. Uppvaknande och eftertanke.
 • Ta rak och tydlig kommunikation med föräldrar, gärna på föräldramöten, avdramatisera.
 • Vill gärna arbeta med att förändra mina fördomar
 • Vi har dolda avgifter i massor – frukt, utflykter, insamlingar. Det handlar om okunnighet, men nu vet vi.
 • Återvinning av barnkläder, lånelåda, gåvor.
Det här vill vi göra i Västerås
 • Samarbete mellan organisationer – förvaltningar.
 • Förklara att det inte är skamligt att få hjälp – du är inte ensam – ett samhällsproblem. Rättighet.
 • Göra en pärm med all information. Googla. Virtuell pärm.
 • Följa med till soc eller annan instans om någon blivit illa bemött.
 • Förskola – arbeta med empati, kunskap, bemöta barn och föräldrar.
 • ”Återvinningstorg” på nätet. Egen hemsida.
 
En fantastisk dag med så mycket stark energi och engagemang för att förbättra barns villkor i Västerås!