torsdag 6 maj 2010

Ambassadör för Fattigdomsåret

Det är en stor ära för Majblomman och mig att jag blivit utsedd till ambassadör för det europeiska temaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010. Den unika kunskap som Majblomman har om barns vardagsvillkor sprider vi till alla som arbetar med barn eller fattar beslut som påverkar barn. Det är ett nyttigt uppvaknande att läsa några av de tio tusentals brev som kommer till Majblomman.
I mitt amabssadörsskap kommer jag att verka för att kunskap om villkoren för barn i ekonomiskt utsatta familjer ska bli bättre - kanske det viktigaste är att tvätta bort skam och skuldstämpeln på dessa familjer.

Nu laddar vi upp för Almedalsveckan med barnaktiviteter och seminarium den 6 juli. Mer om det kommer.